Skanska in Poland
    Go to start page

    Budownictwo kolejowe i tramwajowe

    Jako wiodąca firma w tym sektorze budownictwa modernizujemy szlaki kolejowe stanowiące część międzynarodowych tras komunikacyjnych. Oferujemy także roboty torowe i inżynieryjne, teletechniczne, trakcyjne oraz sterowanie ruchem kolejowym.