Jesteś tutaj

Skanska in Poland

Tutaj znajdziesz naszą aktualną ofertę, informacje o firmie oraz oferty pracy.

Ta strona jest również dostępna w języku:

Zamknij
Skanska in Poland
  Go to start page

  Tak działamy

  Pracownik jest najwyższą wartością.  Każdy z nas jako osoba, nasza wiedza, działania, rozwój i emocje są ważnym elementem naszej codziennej pracy.

  Koncentrujemy się na kliencie. Pracujemy tak, aby być jak najbliżej naszych klientów i obdarzać ich szczególną uwagą. Pozwala nam to zrozumieć ich potrzeby i zaspokajać je w jak największym stopniu. Każdy klient i każda inwestycja jest inna. To wymaga, abyśmy dopasowali się do indywidualnych potrzeb i sytuacji. Jesteśmy więc elastyczni i szybko reagujemy na zmiany.

  Łódzka Arena

  Pracujemy w zespole. Podstawą pracy w Skanska jest współpraca całego zespołu. Jesteśmy przekonani, że tylko takie postępowanie może przynieść najlepsze rozwiązania i oczekiwane rezultaty. Dzielimy się naszymi uwagami, pomysłami i pozytywnymi emocjami, a równocześnie jesteśmy otwarci na działania i sugestie koleżanek i kolegów.

  Jesteśmy liderami. Dotyczy to każdego z nas. Inspirujemy i motywujemy współpracowników do większej kreatywności i znajdowania nowych, lepszych rozwiązań. Swoją postawą sprawiamy, że nasze koleżanki i koledzy jeszcze mocniej angażują się w pracę, stają się bardziej efektywni i czują się bardziej odpowiedzialni za wyniki. Wypełniamy zadania profesjonalnie. Wykorzystujemy przy tym posiadaną wiedzę i umiejętności. Z naszych doświadczeń wyciągamy wnioski i dzielimy się nabytą w ten sposób wiedzą.  


   

  Tak budujemy - zobacz nasze realizacje.