Skanska in Poland
    Go to start page

    Informacje finansowe

    Skanska AB z siedzibą w Sztokholmie jest notowana na sztokholmskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NASDAQ OMX). Notowania są oznaczone symbolem SKA B.