Jesteś tutaj

Skanska in Poland

Tutaj znajdziesz naszą aktualną ofertę, informacje o firmie oraz oferty pracy.

Ta strona jest również dostępna w języku:

Zamknij
Skanska in Poland
  Go to start page

  Skanska buduje dla wyższych uczelni

  We Wrocławiu, Rzeszowie, Poznaniu, Łodzi i Lublinie studenci rozpoczęli rok akademicki 2012/2013 w nowych obiektach dydaktycznych. Dzięki zrealizowanym przez Skanska inwestycjom żacy mogą zdobywać wykształcenie w nowoczesnych i komfortowych aulach wykładowych, laboratoriach i bibliotekach.

  Od ponad dekady Skanska jest jednym z głównych wykonawców inwestycji dla polskiego szkolnictwa wyższego. Na swoim koncie mamy niemal 30 zrealizowanych projektów i kolejne w budowie. Wykonane przez nas obiekty zapewniają profesjonalne warunki do nauki, pracy i badań naukowych zarówno dla studentów, jak i kadry akademickiej. Tym samym pozwalają na poszerzenie oferty dydaktycznej uczelni i podniesienie poziomu kształcenia.

  Dziewięć projektów w dziewięć miesięcy

  Tylko w ciągu 9 miesięcy 2012 roku Skanska zakończyła realizację 9 projektów dla uczelni wyższych w całej Polsce. Już w bieżącym roku akademickim mogą z nich korzystać studenci w kilku ośrodkach.

  Uniwersytet Rzeszowski, Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej

  Dla Uniwersytetu Rzeszowskiego wybudowaliśmy Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej oraz Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii. Kompleks mieści nowoczesne laboratoria, w których będą prowadzone badania w technologiach wykorzystywanych m.in. w lotnictwie i medycynie, a które do tej pory nie były realizowane na Podkarpaciu. Znajdują się tu tzw. „clean rooms", czyli pomieszczenia o klasie czystości „A" wyposażone w specjalne wejścia – śluzy, oraz bardzo wydajne systemy klimatyzacyjne. W pomieszczeniach tych zostaną zainstalowane pierwsze na Podkarpaciu przyrządy do wytwarzania warstw półprzewodnikowych najnowocześniejszą metodą MBI, urządzenia do fotolitografii i litografii elektronowej, a także spektrometr masowy oraz jeden z najnowocześniejszych w Polsce mikroskopów elektronowych, tzw. Dual Bim. Na Uniwersytecie powstaną nowe kierunki i specjalności, takie jak: nanoelektronika, bioinżynieria medyczna, bioinformatyka, biotechnologia analityczna i biomateriały.

  Oficjalna 66. inauguracja roku akademickiego 2012/2013 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu połączona była z uroczystością otwarcia nowego obiektu - Centrum Kształcenia Ustawicznego. W niespełna 14 miesięcy zrealizowaliśmy obiekt z salą konferencyjną na 100 osób, pomieszczeniami administracyjnymi, pokojami nauczycielskimi, klubokawiarnią z wyjściem na taras rekreacyjny, szatnią oraz zapleczem sanitarnym i technicznym.

  We Wrocławiu nasza firma zrealizowała również nową siedzibę dla Wydziału Zamiejscowego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Nowy kampus akademicki mieści 21 sal ćwiczenio­wych, cztery aule wykła­dowe dla łącznie 700 osób, laboratoria komputerowe, przestrzeń laboratoryjno-badawczą, bibliotekę z czytelnią, biuro Samorządu Studentów, pokoje wykładowców, pomieszczenia administracyjne i socjalne, a także bar, salę fitness i archiwum.

  W lipcu 2012 roku zakończyliśmy budowę Centrum Technologii Informatycznych dla Politechniki Łódzkiej. W obiekcie zlokalizowano m.in.: pracownie i laboratoria sieciowych systemów operacyjnych, technologii i bezpieczeństwa sieci komputerowych, animacji i gier komputerowych, rzeczywistości mieszanej i technik filmowych, biometrii oraz informatyki przemysłowej. Zaprojektowano również pomieszczenia dla serwerów, klastra obliczeniowego, sale do pracy typu „gniazdo", sale wideokonferencyjne, kawiarnię internetową oraz pomieszczenia dla kadry dydaktycznej.

  Od października br. lubelscy studenci mogą korzystać z odnowionego przez Skanska Akademickiego Centrum Kultury „Chata Żaka". W obiekcie powstał Inkubator Medialno–Artystyczny wraz z profesjonalnym studiem radiowo-telewizyjnym oraz pracownią teatralną, fotograficzną, public relations, a nawet filmu animowanego. Przestrzeń przeznaczona na Inkubator zyskała pomieszczenia rekreacyjne, montażowe, salę kinowo-koncertową i kawiarnię. Wykonaliśmy także urządzenia techniczne - mechaniki scenicznej, oświetlenia technicznego i nagłośnienia - niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sali oraz studia TV.

  W 2012 r. Skanska zakończyła również obiekt dydaktyczny - Biocentrum dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przeznaczony do kształcenia studentów na kierunkach: biotechnologia, rolnictwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo oraz biologia. W Biocentrum będą prowadzone badania naukowe na światowym poziomie, m.in. hodowla transgenicznych świń, których skóra używana jest do przeszczepów. W pomieszczeniach laboratoryjnych zamontowaliśmy specjalistyczny sprzęt, m.in. szafy z termoregulacją, inkubatory z atmosferą CO2 do hodowli komórkowych oraz dygestoria.

  Naszym klientem jest również Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, dla którego wybudowaliśmy Bibliotekę Główną oraz Centrum Języków. Do końca przyszłego roku budynki zostaną wyposażone i udostępnione studentom. Rozbudowa campusu uczelnianego pozwoli na scalenie rozrzuconej do tej pory bazy dydaktycznej. Podstawową funkcją biblioteki jest zapewnienie zarówno studentom, jak i naukowcom dostępu do ogólnoświatowych baz danych. Uniwersyteckie Centrum Danych, które się tu znajdzie, będzie wyposażone w jedno z najnowocześniejszych w Polsce systemów Data Center. W Centrum Języków Obcych znajdują się natomiast sale wykładowe, kilkanaście sal ćwiczeniowych, laboratoria językowe oraz pokoje dla kadry. We wszystkich pomieszczeniach dydaktycznych znajdą się tablice interaktywne połączone z siecią strukturalną, a w laboratoriach językowych system elektroniczny do interaktywnej nauki języka. Z tych wszystkich udogodnień będą korzystać nie tylko studenci kierunków lingwistycznych - Centrum będzie pełniło także funkcję studium języków obcych dla kształcenia praktycznego studentów wszystkich wydziałów uczelni. Pełny dostęp do CJO będą mieli również pracownicy uczelni, którzy będą mogli doskonalić tu swoje umiejętności językowe.

  W styczniu br. oddaliśmy do użytku Bibliotekę Główną Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie trwają prace związane z wyposażaniem obiektu i przenoszeniem zasobów Biblioteki. Na czytelników czeka 680 stanowisk, w tym 248 wyposażonych w komputery oraz dwa duże magazyny tzw. „wolnego dostępu". Pozwolą one zarówno na wygodne korzystanie ze zbiorów w obrębie nowego gmachu, jak również na sprawny dostęp do lokalnych i zdalnych sieciowych zasobów informacyjnych. Obiekt dysponuje także salą wielofunkcyjną i dwiema salami audytoryjnymi na 285 miejsc, z pełnym wyposażeniem multimedialnym, przygotowanymi do organizowania wernisaży lub konferencji, także wielojęzycznych. W nowym budynku może przebywać ponad 1000 użytkowników jednocześnie (nie licząc pracowników), co w połączeniu z nowoczesną siecią komputerową znacznie ułatwia dostęp do zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej. Bogaty księgozbiór Biblioteki zmieścił się w stalowych regałach o łącznej długości półek wynoszącej ok. 108 km. W gmachu znajduje się wyjątkowy - liczący ponad 2 mln woluminów – księgozbiór, w tym ponad 475 tys. to najcenniejsza część zbiorów specjalnych składająca się m.in. z największego w Polsce zbioru starych druków z okresu 1456-1800, najbogatszego w Polsce zbioru średniowiecznych manuskryptów, a także rękopisów muzycznych autorstwa m.in. Mozarta i Beethovena.

  Obiekty w realizacji

  Naszym powtarzalnym klientem jest Politechnika Rzeszowska. Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2012/2013 podpisaliśmy kontrakt na realizację trzeciego projektu dla tej podkarpackiej uczelni. W ciągu 15 miesięcy wybudujemy nowy zespół laboratoriów dla Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa. W Rzeszowie nasza firma wybuduje również Podkarpackie Centrum Innowacyjno-Badawcze Środowiska dla Wydziału Biologiczno - Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

  Politechnika Rzeszowska

  W Zielonej Górze budujemy Bibliotekę Uniwersytecką oraz przebudowujemy budynek dydaktyczny Wydziału Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Skanska jest też wykonawcą Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz nowego budynku Wydziału Filologii dla Uniwersytetu Łódzkiego.

  Firma z doświadczeniem

  Skanska wybudowała Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne dla Politechniki Rzeszowskiej oraz Centrum Wkładowe dla Politechniki Poznańskiej. Zrealizowaliśmy inwestycje dla Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nasza firma była również wykonawcą prac budowlanych w studenckich akademikach, m.in. w domu studenckim "Karolek" Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Wyremontowaliśmy także XIV akademik Uniwersytetu Łódzkiego zwany potocznie „Wieżą Babel" oraz jeden z akademików Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.