Jesteś tutaj

Skanska in Poland

Tutaj znajdziesz naszą aktualną ofertę, informacje o firmie oraz oferty pracy.

Ta strona jest również dostępna w języku:

Zamknij
Skanska in Poland
  Go to start page

  Bezpieczeństwo środowiska mamy w standardzie

  Inspirację do bardziej zrównoważonego rozwoju czerpiemy z wielu źródeł zewnętrznych. Na ich podstawie stworzyliśmy własny program zrównoważonego rozwoju. W ten sposób możemy lepiej skoncentrować działania na osiągnięciu równowagi pomiędzy kwestiami gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi.

  Budynki odpowiadają za około 40% całkowitego zużycia energii i emisji CO2 związanych z działalnością człowieka. Ze względu na swoją specyfikę branża budowlana może negatywnie wpływać na środowisko naturalne, jeśli nie jest właściwie zarządzana. Jednak prawidłowo wykonane realizacje mogą mieć pozytywny wpływ na otoczenie. Dlatego Skanska widzi swoją szansę w aktywnym działaniu na rzecz środowiska. Jako firma budowlana i deweloperska mamy wyjątkowe możliwości wpływania na rzeczywistość. Wraz z naszymi projektantami, dostawcami i klientami możemy przyczynić się do prawdziwej zmiany.

  Rocznie realizujemy 10 tysięcy inwestycji na trzech kontynentach. Zajmujemy się jednak czymś więcej niż tylko budowaniem budynków, dróg i innych obiektów. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy możemy pełnić bardziej aktywną rolę – dewelopera i partnera na wczesnym etapie projektu.

  Wszystkie biurowce, których deweloperem jest Skanska, są lub będą certyfikowane w systemie środowiskowym LEED na jednym z najwyższych poziomów. Nasze budynki zużywają o co najmniej 25% energii mniej niż budynki referencyjne spełniające normy krajowe. Możemy to osiągnąć m.in. dzięki zastosowaniu energooszczędnej klimatyzacji, inteligentnego oświetlenia oraz rozwiązań służących obniżeniu zużycia energii i wody. Dowiedz się więcej  

  Jako firma budowlana racjonalnie gospodarujemy odpadami i podejmujemy działania służące minimalizacji negatywnego wpływu na chronione gatunki roślin i zwierząt.

  Od połowy lat 90. Skanska jest aktywna w zakresie zarządzania środowiskowego. W 1997 roku został opublikowany nasz pierwszy „Raport środowiskowy”, a rok później „Polityka środowiskowa”. Do roku 2000 wszystkie jednostki biznesowe Skanska uzyskały certyfikat ISO 14001, co czyni naszą firmę pionierem w branży budowlanej.

  Biznesplan każdej jednostki biznesowej Skanska do roku 2015 zawiera działania dotyczące środowiska oparte o „Politykę środowiskową”. Plany te są nadzorowane przez Zarząd Grupy Skanska przy pomocy siedmiu wskaźników. Osiągnięte wyniki są raportowane przez każdego Prezesa jednostki biznesowej w ramach kwartalnego przeglądu procesów biznesowych.
  Dowiedz się więcej o tym, jak postrzegamy zrównoważony rozwój.