Jesteś tutaj

Skanska in Poland

Tutaj znajdziesz naszą aktualną ofertę, informacje o firmie oraz oferty pracy.

Ta strona jest również dostępna w języku:

Zamknij
Skanska in Poland
  Go to start page

  Kobiety w Skanska

  Coraz mniej pozostało już zawodów typowo męskich. Kobiety odważnie wkraczają do branż jeszcze do niedawna zarezerwowanych tylko dla mężczyzn – są pilotkami, naukowcami, informatyczkami. Jedną z takich stereotypowo męskich dziedzin, w której kobiety odnoszą sukcesy, jest budownictwo.

  Dziewczyny na politechnikach
  Chociaż liczba studentów w Polsce spada za sprawą niżu demograficznego (w roku akademickim 2013/14 w Polsce było o 127 tys. mniej studentów niż rok wcześniej), to nie można tego powiedzieć o kobietach. Stanowią one ponad 58% studiujących (jest to wartość ustabilizowana od kilku lat). Zdecydowanie widać również trend systematycznie rosnącej liczby kobiet wybierających uczelnie techniczne. Wg raportu „Kobiety na politechnikach 2015”, obecnie to już blisko 37% studiujących na tego typu uczelniach[1]. To systematyczny wzrost od roku 2007/08, kiedy to studentki stanowiły 30,7% ogólnej liczby uczących się na uczelniach technicznych.

  Studentki stanowiły też niemal jedną trzecią uczestników ubiegłorocznej edycji Programu Praktyk Letnich Skanska, który jest kierowany do studentów i pozwala im zdobyć doświadczanie w największej firmie budowlano-deweloperskiej w Polsce. Wśród osób zatrudnionych w Skanska na stanowisku inżyniera kobiety stanowią prawie 25%.

  Budownictwo potrzebuje kobiet
  Według analizy GUS (2014), w Polsce najmniej kobiet pracuje w branży budowlanej (7,7%). Więcej jest zatrudnionych m.in. w górnictwie (8,4%) czy transporcie i gospodarce magazynowej (19,8%). Z doświadczeń Randstad Polska, jednego z wiodących dostawców rozwiązań HR wynika, że na 8 zrekrutowanych w branży budowlanej mężczyzn przypadają 2 kobiety. Wyrównywanie proporcji między kobietami i mężczyznami w sektorze budowlano-deweloperskim jest jednym z największych wyzwań na najbliższe lata.  Firmą, która kładzie duży nacisk na promowanie różnorodności, jest Skanska, która z roku na rok zwiększa udział kobiet w swoich strukturach. Już co czwarty pracownik Skanska zatrudniony na stanowisku inżyniera jest płci żeńskiej.

  Sektor budowlany w Europie zatrudnia ponad 14,1 mln osób, co stanowi 9,5% wszystkich zatrudnionych w różnych gałęziach przemysłu i usług. 88% z nich to mężczyźni. Zdecydowanymi liderami pod względem odsetka kobiet w branży pozostają Norwegia (35%), Dania (25%), Wielka Brytania (20%) czy Szwecja (18%). Polska, z ponad 7-procentowym wynikiem plasuje się tuż za Holandią i Francją (10%)[2].

  Różnorodność w cenie
  - Coraz więcej kobiet pracuje bezpośrednio na budowach, na stanowiskach inżynierów, kierowników robót czy menedżerów projektów. Jednym z naszych priorytetów jest ciągłe  wspieranie rozwoju zawodowego kobiet - dziś tyle samo kobiet co mężczyzn awansuje w strukturach Skanska - mówi Agnieszka Lisicka, Dyrektor  ds. Zarządzania Talentami w Skanska S.A. - Nasza kultura organizacyjna opiera się na otwartości i różnorodności, co pozytywnie wpływa na atmosferę w zespołach. Wyniki regularnie przeprowadzanego przez nas Badania Zaangażowania pokazują, że pracownicy obu płci równie dobrze czują się w firmie: są w równym stopniu zaangażowani w pracę a ich satysfakcja z pracy jest na tym samym poziomie. Wspieranie różnorodności  zwiększa satysfakcję z pracy, zmniejsza rotację, a także pobudza kreatywność pracowników.

  W 2015 r. Skanska podpisała Kartę Różnorodności. To pisemna deklaracja firmy, która zobowiązuje się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyrażenie gotowość organizacji do zaangażowania wszystkich pracowników i pracownic oraz partnerów biznesowych w te działania.

   

  [1]http://dziewczynynapolitechniki.pl/2015/index.php?option=com_content&view=article&id=137:raport-kobiety-na-politechnikach-2015&catid=1:aktualnosci

  [1] Analizy GDM. Construction Leads Services. Grudzień 2014 (źródło:https://gdm-global.com/construction-blog/women-in-construction/)