Jesteś tutaj

Skanska in Poland

Tutaj znajdziesz naszą aktualną ofertę, informacje o firmie oraz oferty pracy.

Ta strona jest również dostępna w języku:

Zamknij
Skanska in Poland
  Go to start page

  Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

  Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie to inicjatywa zawiązana w 2010 roku przez siedmiu generalnych wykonawców: Bilfinger Infrastructure, Budimex, Hochtief Polska, Mostostal Warszawa, Polimex Mostostal, Skanska i Warbud. W 2013 r. do grona firm-sygnatariuszy dołączyła kolejna duża firma budowlana: Mota-Engil Central Europe, a na początku 2015 r. Erbud i Unibep.

  Dla Porozumienia najważniejszą wartością jest życie i zdrowie ludzi pracujących na polskich budowach. Dlatego stale podnosi poziom bezpieczeństwa na projektach i pomaga podnosić standardy BHP partnerom biznesowym, dostawcom i podwykonawcom. Porozumienie propaguje kulturę bezpieczeństwa, uświadamia zagrożenia płynące z pracy na budowie i w konsekwencji chce eliminować ryzyko.

  Budownictwo jest branżą, która przoduje w niechlubnej statystyce wypadków przy pracy. Każdego roku na polskich budowach dochodzi do około 120 śmiertelnych wypadków, co oznacza, że co 3 dni ginie człowiek. Aby temu zaradzić, na przełomie sierpnia i września 2010 r. siedem największych firm budowlanych w Polsce stworzyło właśnie Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Obecnie Porozumienie tworzy dziesięć firm. Inicjatywę wspierają: Główny Inspektorat Pracy, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, NSZZ Solidarność oraz Związek Zawodowy „Budowlani”.

  Porozumienie jest otwarte na nowych członków - firmy, którym zależy na podniesieniu poziomu bezpieczeństwa na polskich budowach. Warunkiem przystąpienia do grupy jest zaakceptowanie celów, które postawili sobie członkowie Porozumienia. Firmy-sygnatariusze dążą do tego, żeby na polskich budowach pracownicy rozwijali kwalifikacje a zawód ‘budowlańca’ stał się zawodem bezpiecznym i elitarnym.

  Cel i priorytetowe obszary działania

  Nadrzędnym celem przyświecającym działalności Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest całkowite wyeliminowanie wypadków śmiertelnych na polskich budowach. Aby osiągnąć ten cel, zidentyfikowano i zdefiniowano pięć obszarów działania. Są to: wykwalifikowana siła robocza, szkolenia BHP, podwykonawcy, zarządzanie ryzykiem i kultura BHP, które następnie podzielono na projekty opracowywane przez zespoły robocze Porozumienia.

  Działania Porozumienia rozłożone są na wiele lat i wiążą się nie tylko ze zmianami organizacyjnymi, ale także ze zmianą mentalności przyzwyczajeń pracowników i społeczeństwa. Częściowo wzorowane są na doświadczeniach brytyjskich. W Wielkiej Brytanii w wyniku działalności podobnego porozumienia wspólnie z organami państwowymi udało się w znacznym stopniu zmienić świadomość ludzi i ograniczyć liczbę wypadków śmiertelnych i ciężkich na budowach.

  Współpraca z partnerami biznesowymi 

  Dzięki zaangażowaniu partnerów biznesowych firm-sygnatariuszy zyskujemy wspólnie szansę zadbania o życie i zdrowie znacznie większej liczby pracowników. Wiele firm podwykonawczych współpracuje z kilkoma generalnymi wykonawcami – sygnatariuszami Porozumienia. To, co łączy członków Porozumienia i ich partnerów biznesowych, to właśnie wspólne, wysokie, standardy BHP przestrzegane podczas partnerskiej współpracy.

  Wszystkie firmy-sygnatariusze zdecydowały, że będą współpracować z podwykonawcami na podstawie identycznych wymagań odnośnie BHP. W 2012 r. grupa robocza Porozumienia zakończyła prace nad wspólnym załącznikiem do umów podwykonawczych „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy". Oznacza to, że jeśli firma podwykonawcza chce współpracować z którymś z ośmiu generalnych wykonawców, wiąże ją taki sam załącznik do umowy podwykonawczej. Dokument ten zobowiązuje podwykonawców do organizowania i prowadzenia robót w sposób gwarantujący bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym do zapewnienia środków i materiałów niezbędnych dla bezpiecznego wykonania powierzonych zadań. Ponadto, nakłada na firmy podwykonawcze obowiązek współdziałania z sygnatariuszami Porozumienia w zakresie BHP - zarówno podczas przygotowania, jak i realizowania budowy.

  Zadaniem Porozumienia jest zapewnienie podwykonawcom odpowiedniego czasu na wykonanie zadania oraz odpowiedniego poziomu cenowego, tak by możliwa była realizacja zarówno zadań podstawowych, jak i tych z zakresu bezpieczeństwa pracy.

  IBWR oraz szkolenia informacyjne

  Porozumienie dba o to, aby każdy pracownik był wyposażony w podstawową wiedzę, jak wykonać zadania bezpiecznie. Dostrzega też wagę wpływu sposobu planowania prac na bezpieczeństwo pracy i wie, jak ważne jest eliminowanie niebezpiecznych zachowań pracowników ‘idących na skróty’. Dlatego w dniu 27 sierpnia 2012 r. podpisane zostały dwa kolejne, wspólne dokumenty sygnatariuszy: „Wytyczne do sporządzania IBWR" oraz „Deklaracja szkoleń informacyjnych".

  „Wytyczne do sporządzania IBWR" ujednolicają zakres informacji znajdujących się we wzorach Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót obowiązujących na budowach każdego z sygnatariuszy Porozumienia. Ocena ryzyka odnosi się do konkretnego zadania i wiąże z każdorazowym przygotowaniem Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót. To pracownik ustala, jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaną pracą i jak należy zrealizować ją bezpiecznie. Przed przystąpieniem do wykonania zadania podejmuje działania minimalizujące ryzyko. Zapoznanie z nią wszystkich pracowników wykonujących daną pracę przed rozpoczęciem robót jest obowiązkowe. Obecnie prace we wdrażaniu tego rozwiązania są monitorowane na budowach wszystkich firm-sygnatariuszy raz na 3 miesiące.

  Członkom Porozumienia zależy także na zapewnieniu takiego samego poziomu szkoleń BHP dla pracowników i podwykonawców. Dlatego sygnatariusze uchwalili wytyczne do przeprowadzenia szkoleń informacyjnych BHP, które są realizowane we wszystkich 8 firmach. Zostały one zawarte w dokumencie „Deklaracja szkoleń informacyjnych", który określa wspólny dla wszystkich sygnatariuszy ramowy program szkoleń informacyjnych. Jest to minimum informacji, które należy przekazać pracownikom. Każdy z sygnatariuszy może poszerzyć program szkolenia z zachowaniem układu tematów i minimalnych informacji.

  „Deklaracja" określa także zasady przeprowadzania szkoleń informacyjnych. Są one obowiązkowe dla wszystkich osób pracujących na danej budowie: pracowników generalnego wykonawcy i podwykonawców. Ich celem jest zapoznanie pracowników z ryzykami dotyczącymi placu budowy i jego otoczenia. Sygnatariusze Porozumienia zdecydowali także, że szkolenia okresowe dla pracowników będą prowadzone w oparciu o wspólne programy i takie same prezentacje. Każdy pracownik produkcyjny będzie przechodzić takie szkolenie raz do roku a pracownik nadzoru raz na 3 lata.

  W styczniu 2014 r. na wszystkich budowach Porozumienia rozpoczął się proces wdrożenia okularów ochronnych, które zabezpieczają wzrok pracowników sił własnych sygnatariuszy i podwykonawców. Od maja 2014 r. okulary ochronne są standardem wyposażenia każdego przebywającego na terenie budowy.

  W roku 2014 po raz pierwszy odbyła się wspólna inicjatywa Porozumienia: Tydzień Bezpieczeństwa, promująca BHP wśród pracowników sił własnych, podwykonawców i innych zainteresowanych. To akcja szkoleniowo-promocyjna, planowana i realizowana przez każdego sygnatariusza indywidualnie. W dniach 18-24 maja 2015 r. odbyła się druga edycja wspólnego Tygodnia Bezpieczeństwa.  

  To dopiero początek drogi do całkowicie bezpiecznych polskich placów budów. Porozumienie pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami zwiększającymi bezpieczeństwo pracy.