Jesteś tutaj

Skanska in Poland

Tutaj znajdziesz naszą aktualną ofertę, informacje o firmie oraz oferty pracy.

Ta strona jest również dostępna w języku:

Zamknij
Skanska in Poland
  Go to start page

  Skanska sygnatariuszem Karty Różnorodności

  22 maja 2015 r. Skanska dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. To podpisywana przez pracodawcę deklaracja, która zobowiązuje go do równego traktowania wszystkich pracowników oraz podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności.

  Karta Różnorodności powstała we Francji w 2004 r. Obowiązuje w 12 krajach Unii Europejskiej. Koordynatorem tej inicjatywy w naszym kraju jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Sygnatariuszami Karty w Polsce jest ponad 100 firm. 22 maja 2015 r., w II Ogólnopolski Dzień Różnorodności, do ich grona dołączyła Skanska.

  - W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu potrzebujemy ludzi o różnych światopoglądach, wykształceniu, patrzących na świat z własnego punktu widzenia - mówi Katarzyna Zawodna, Prezes Skanska Property Polnd. - Mając zróżnicowane środowisko pracy jesteśmy w stanie lepiej rozumieć naszych klientów i elastycznie reagować na ich potrzeby. Dzisiaj, z dniem podpisania Karty Różnorodności, podkreślamy to, co jest dla nas najważniejsze, czyli nasi pracownicy oraz zapewnienie im najlepszych warunków do pracy i rozwoju. Atrakcyjne środowisko do codziennych działań i atmosfera sprzyjająca wymianie poglądów to elementy, które są podstawą pracy w Skanska. Będąc otwartym na innych możemy się wzajemnie inspirować, więc zachęcam wszystkich do szanowania i wspierania różnorodności.

  - W Skanska staramy się tworzyć środowisko pracy, w którym każdy pracownik czuje się szanowany, doceniany i ma możliwość ciągłego rozwijania swoich umiejętności bez względu na poglądy, płeć, narodowość czy wiek– mówi Krzysztof Andrulewicz, Prezes Zarządu Skanska S.A. - Poprzez podpisanie Karty Różnorodności chcemy podkreślić, jak ważne jest dla nas równe traktowanie wszystkich ludzi, także w miejscu pracy. Doceniamy wiedzę, doświadczenie i perspektywę, jakie zapewnia różnorodne środowisko pracy. Cieszymy się, że dołączamy do grona organizacji, które swoją postawą zmieniają świat na lepsze.

  - Zarządzaniem różnorodnością w Forum zajmujemy się już od kilku lat i widzimy wyraźnie, że temat ten wśród pracodawców nabiera coraz większego znaczenia. Dostrzegają oni powoli, że w obliczu zwiększającej się konkurencji, muszą umieć wykorzystywać talenty całego zespołu, również te, które do tej pory pracownicy często zostawiali „w domu”. Co więcej, w związku ze zmianami na rynku pracy, firmy będą musiały poszukiwać talentów wśród grup, które znajdowały się do tej pory na uboczu rynku pracy – mówi Ewa Leśnowolska z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynatorka Karty Różnorodności w Polsce.

  Cele i korzyści dla firm wynikające z podpisania Karty Różnorodności to m.in.: wdrożenie polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: rekrutacji, dostępu do szkoleń i awansów, wynagrodzeń, godzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym i rodzinnym oraz ochrony przed nieuzasadnionym zwolnieniem. Ponadto, sygnatariusze Karty są zobowiązani do edukowania wszystkich pracowników, w szczególności kadry zarządzającej, w celu podnoszenia świadomości i wiedzy na temat przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi.

  Więcej informacji o Karcie Różnorodności można znaleźć na stronie www.kartaroznorodnosci.pl

  Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Misją FOB jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl