Jesteś tutaj

Skanska in Poland

Tutaj znajdziesz naszą aktualną ofertę, informacje o firmie oraz oferty pracy.

Ta strona jest również dostępna w języku:

Zamknij
Skanska in Poland
  Go to start page

  Bezpieczna firma

  W Skanska za bezpieczeństwo odpowiedzialna jest kadra menadżerska, która ma zapewnić odpowiednie zasoby, zasady i procedury umożliwiające zrealizowanie naszych celów zawartych w Polityce Bezpieczeństwa oraz monitorowanie postępu.

  Realizację tych celów zapewnia następująca organizacja:

  Senior Executive Team (SET) – Zarząd Wykonawczy Grupy Skanska

  Ostateczna odpowiedzialność za bezpieczeństwo w Skanska leży po stronie SET. Jego członkowie, powołani przez Prezesa Skanska AB, mają pełnić wiodącą rolę w kwestiach bezpieczeństwa. Jednostka ds. Bezpieczeństwa - Group Staff Unit Safety raportuje do Wiceprezesa Wykonawczego.   

  Zarządy jednostek biznesowych

  W każdej jednostce biznesowej Zarząd ma obowiązek zapewnienia odpowiednich zasobów ludzkich i finansowych, struktury organizacyjnej, systemów i modelu raportowania z zakresu bezpieczeństwa.

  Global Safety Leadership Team

  Zespół, któremu przewodniczy Wiceprezes Wykonawczy Grupy Skanska, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, ma nadzorować rozwój i  wdrażanie strategii bezpieczeństwa na skalę globalną. W jego skład wchodzą także: Prezes Skanska, przedstawiciele wyższej menadżerskiej jednostek biznesowych oraz specjaliści funkcji wsparcia (m.in. Zasobów Ludzkich, Komunikacji, BHP).

  National Safety Leadership teams

  Te zespoły odpowiedzialne są za nadzorowanie poziomu bezpieczeństwa w każdej jednostce biznesowej.

  Safety Performance Network (SPN)

  Zespół ds. wydajności bezpieczeństwa jest grupą ekspertów w sprawach bezpieczeństwa ze wszystkich jednostek biznesowych. Zespół jest jednostką doradczą dla SET oraz Zespołu ds. globalnego bezpieczeństwa. Członkowie SPN są także mediatorami w Safety Discussions Forums.