Jesteś tutaj

Skanska in Poland

Tutaj znajdziesz naszą aktualną ofertę, informacje o firmie oraz oferty pracy.

Ta strona jest również dostępna w języku:

Zamknij
Skanska in Poland
    Go to start page

    Strategia bezpieczeństwa

    Obecny plan strategiczny dotyczący „Polityki bezpieczeństwa” obejmuje okres do końca 2015 roku. Do tego czasu Skanska zobowiązuje się do stania się liderem w obszarze bezpieczeństwa w budownictwie na wszystkich rodzimych rynkach.

    Globalna Strategia Bezpieczeństwa została opracowana w połączeniu z „Drogową mapą bezpieczeństwa Skanska” („Skanska Safety Road Map”). Ma ona zapewnić środki do osiągnięcia celów do 2015 roku. Wyznacza kierunki działań w tym zakresie i zapewnia wsparcie wszystkim jednostkom biznesowym na drodze do osiągnięcia ich celów poprzez skoncentrowanie na pięciu głównych obszarach z zakresu bezpieczeństwa: kulturze, kompetencji, komunikacji, wykonawcach i kontroli.

    Dla Skanska ważne jest, aby nasz rozwój w zakresie bezpieczeństwa był udziałem nie tylko jednostek wykonawczych, ale także deweloperskich w związku z tym, że pełnią one rolę świadomych klientów zaangażowanych w wytyczanie celów i monitorowanie bezpieczeństwa na projektach.