Jesteś tutaj

Skanska in Poland

Tutaj znajdziesz naszą aktualną ofertę, informacje o firmie oraz oferty pracy.

Ta strona jest również dostępna w języku:

Zamknij
Skanska in Poland
  Go to start page

  Podsumowanie

  Hasłem ubiegłorocznej edycji Tygodnia Bezpieczeństwa w firmach Porozumienia było „Bezpieczeństwo – wspólna sprawa”. W Skanska skupiliśmy się zaś na obszarze związanym z planowaniem pracy. Hasło przewodnie brzmiało: „Planowanie pracy. Jestem na 5!”.

  W wydarzeniach organizowanych w czasie Tygodnia Bezpieczeństwa udział wzięli zarówno pracownicy sił własnych, jak i podwykonawczych. Dzięki temu utwierdzamy się w przekonaniu, że praca bez wypadków jest możliwa.

  Wspólne zaangażowanie

  Jak co roku, przygotowaliśmy szereg działań związanych z tematem przewodnim Tygodnia Bezpieczeństwa. Były to również działania wspólne z innymi jednostkami biznesowymi Skanska czy firmami należącymi do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Co ważne, w tamtym roku do dotychczasowych sygnatariuszy Porozumienia dołączyły dwie kolejne firmy – Erbud i Unibep. Poprzez wspólnie podjęte działania firm i jednostek biznesowych, dążyliśy więc do poprawy bezpieczeństwa na wszystkich budowach i miejscach pracy. Dzięki wzajemnej współpracy przygotowaliśmy:

  • plakaty informujące o Tygodniu Bezpieczeństwa, obowiązujące we wszystkich firmach należących do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie,
  • prezentację przewodnią – jej zadaniem jst zapoznanie pracowników z ideą tegorocznego Tygodnia Bezpieczeństwa we wszystkich firmach Porozumienia,
  • „Książkę pomysłów” – jest zbiorem 19 aktywności i działań do zastosowania na projektach podczas Tygodnia Bezpieczeństwa. Umożliwia wymianę wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk wśród sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa,
  • „Obietnicę bezpieczeństwa” – to osobiste zobowiązanie pracowników do bezpiecznego zachowania. Może ono dotyczyć obszaru pracy lub życia prywatnego. Złożyć „Obietnicę bezpieczeństwa” może każdy poprzez wypełnienie udostępnionych formatek. Jest to wspólne działanie jednostek biznesowych Skanska.

  Temat przewodni 

  Podczas ubiegłorocznego Tygodnia Bezpieczeństwa skupiliśmy się na obszarze związanym zplanowaniem pracy. Odpowiednie zaplanowanie wykonywanych czynności zwiększa bezpieczeństwo wszystkich pracowników. Ponadto pozwala na identyfikacje zagrożeń oraz przygotowanie się do wykonywanych czynności. W związku z tym przygotowaliśmy plakat główny poruszający tematykę planowania pracy.
   
  Odprawa codzienna

  W ramach tegorocznego Tygodnia Bezpieczeństwa zaktualizowaliśmy standard odpraw codziennych. Odprawa codzienna pomaga zorganizować pracę oraz przypomina pracownikom o zagrożeniach dotyczących wykonywanej pracy. Jest również okazją do codziennej wymiany zdań i dyskusji na tematy dotyczące bezpieczeństwa.  Z tego powodu wypracowano materiały służące prawidłowemu przeprowadzaniu odpraw każdego dnia:

  • film instruktażowy – tematyka filmu obejmuje przeprowadzanie oprawy codziennej przez pracowników brygady,
  • Karta startowa – wypracowane narzędzie służące do przeprowadzenia odprawy codziennej. Zawiera elementy niezbędne do prawidłowego przygotowania brygady do pracy,
  • plakietki „Sprawdź czy jesteś na 5” – są to wizytówki przeznaczone dla pracowników produkcyjnych, których celem jest przypomnienie o właściwym przygotowaniu do wykonywania powierzonych mu zadań.

  Pozostałe działania

  Wśród pozostałych aktywności związanych z Tygodniem Bezpieczeństwa zrealizowaliśmy warsztaty stanowiskowe (tool box’y). Były to warsztaty w formie krótkich prezentacji. Każdy z nich dotyczył innej tematyki, która dostosowana została do zakresu prac prowadzonych na wybranych projektach. Kolejnym działaniem były pokazy sprzętów i środków ochrony indywidualnej, które organizowane były zgodnie z harmonogramem. W trakcie pokazów pracownicy mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat sprzętów i środków wykorzystywanych na budowach. W ubiegłym roku, rekordowo zaplanowalismy aż 70 pokazów. Pokazy poprowadzili producenci i dystrybutorzy sprzętu – Uvex, 3M, JSP, Honeywell, Odzież robocza, Rock Master i Nissen.
   
  W trakcie Tygodnia Bezpieczeństwa zorganizowaliśmy również seminaria dotyczące zdrowia. Seminaria zostały poprowadzone przez pracowników naszej placówki medycznej – Medicover. Każde seminarium poruszało inny temat. Spotkania odbyły się w siedmiu oddziałach.

  Dla pracowników biurowych udostępnilismy również prezentację dotyczącą ergonomii podczas wykonywania pracy przy komputerze, a także broszury i poradniki poruszające tematykę zdrowego odżywiania, stresu itp.