Jesteś tutaj

Skanska in Poland

Tutaj znajdziesz naszą aktualną ofertę, informacje o firmie oraz oferty pracy.

Ta strona jest również dostępna w języku:

Zamknij
Skanska in Poland
  Go to start page

  Kodeks postępowania

  Mamy ambicje, aby działać w oparciu o wysokie standardy etyczne zgodnie z naszymi wartościami. W osiągnięciu tego celu pomoże nam Kodeks postępowania i Kodeks dostawcy Skanska.

  Wysokie standardy etyczne

  Skanska ma ambicje, aby działać w oparciu o wysokie standardy etyczne na wszystkich naszych rynkach. W osiągnięciu tego celu wspiera nas nasz Kodeks postępowania i Kodeks  dostawcy, w których opisane zostaly zachowania, jakich oczekujemy od wszystkich naszych partnerów biznesowych.

  „Jesteśmy dumni z naszych praktyk etycznych i wartości, których przestrzegamy” – mówi prezes Skanska Johan Karlström.

  Zgodnie z naszymi wartościami

  Nasz Kodeks postępowania opiera się na wartościach Skanska, a nasze wartości to więcej niż słowa – każdego dnia staramy się wcielać je w życie. Wyznaczają one standardy prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, dzięki czemu jesteśmy zaufanym partnerem naszych klientów. Kodeks postępowania Skanska jest kluczem do realizowania naszych wartości.

  Nasz Kodeks postępowania określa sposób, w jaki powinniśmy postępować w kontaktach z kolegami z pracy, klientami, społecznościami, w których pracujemy i z innymi interesariuszami. Dostarcza pracownikom Skanska praktycznych wskazówek, jak się zachować zgodnie z naszymi wartościami, w szczególności z wartością Działamy etycznie i transparentnie. Kodeks zawiera wiele przykładów, które na co dzień pomogą wdrażać te koncepcje w życie.

  Nasz najnowszy Kodeks postępowania zaczął obowiązywać 1 września 2016 r. Został uzupełniony o Kodeks dostawcy.

  Kodeks postępowania Skanska jest również dostępny w formie aplikacji: http://codeofconduct.skanska.com/pl-PL/

  Proste wskazówki

  Kodeks postępowania Skanska jest przejrzysty i został podzielony na trzy części: 

  Nasze zobowiązania w miejscu pracy

  Ta część mówi o odpowiedzialności w zarządzaniu aktywami Skanska i tworzeniu sprawiedliwego, zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy, w którym panuje kultura włączenia, gdzie wszyscy mogą rozwijać się zawodowo jako osoby i czuć się mile widziani.

  Nasze zobowiązania na rynku

  Relacje opierają się na szacunku i wzajemnych korzyściach, dlatego staramy się rozumieć i przewidywać oczekiwania naszych klientów, dostawców, partnerów i innych interesariuszy; dlatego też postępujemy uczciwie i sprawiedliwie oraz staramy się czynić wszystko, co w naszej mocy, aby dostarczać usługi wysokiej jakości, w terminie i w ramach założonego budżetu, a nawet przekraczać te oczekiwania.

  Nasze zobowiązania w społeczeństwie

  Stanowimy integralną część społeczeństwa, dlatego szukamy nowych sposobów minimalizowania wpływu naszej działalności na środowisko, promujemy uczciwą konkurencję i ulepszamy społeczności, w których żyjemy i pracujemy.

  Kultura otwartości

  Nasz Kodeks postępowania wskazuje naszym pracownikom kierunek, ale zawsze będą oni napotykać wątpliwości etyczne. Promujemy kulturę transparentnego miejsca pracy, w którym regularnie i otwarcie rozmawia się o etyce, w tym o naszych wartościach.

  Chcemy, aby dzięki temu nasi pracownicy dobrze się czuli, podnosząc kwestie i dylematy etyczne w rozmowach z przełożonymi i innymi osobami. Wszyscy pracownicy powinni czuć się uprawnieni do zgłaszania przypadków nieprzestrzegania naszego Kodeksu.

  Zgłaszanie wątpliwości

  Każda Jednostka biznesowa Skanska posiada Komitet ds. Etyki, który bada wszelkie zgłoszenia. Jednym ze sposobów zgłoszenia wątpliwości jest skorzystanie z Gorącej linii Kodeksu postępowania. Jest ona dostępna zarówno dla pracowników, jak i stron zewnętrznych, w tym dla klientów, dostawców i podwykonawców.