Skanska in Poland
  Go to start page

  Grupa PUDiZ

  W grudniu 2011 r. Skanska stała się właścicielem dwóch olsztyńskich firm branży drogowej: PUDiZ i zależnego od niego Warmińsko-Mazurskiego Przedsiębiorstwa Drogowego (WMPD).

  PUDiZ i WMPD w grupie Skanska

  Po nabyciu Grupy PUDiZ Skanska rozpoczęła działania w celu ujednolicenia struktury firmy na rynku olsztyńskim i koncentracji na działalności podstawowej, tj. budownictwie inżynieryjnym. W wyniku tych działań w dn. 2 lipca 2012 r. zarejestrowane zostało połączenie obu olsztyńskich spółek: PUDiZ Sp. z o.o., jako spółki przejmującej z WMPD Sp. z o.o., jako spółką przejętą. W dn. 1 października 2012 r. zarejestrowane zostało natomiast połączenie spółek: Skanska S.A., jako spółki przejmującej z PUDiZ Sp. z o.o., jako spółką przejętą. 

  Skanska jest teraz obecna w Olsztynie poprzez dwa oddziały: Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Olsztynie oraz Oddział Techniczny Zachód.

  Nabycie grupy PUDiZ było związane z realizacją strategii Skanska zakładającą wejście na rynki geograficzne, na których firma nie była wcześniej obecna przez swoje stałe struktury. Celem tej transakcji było umocnienie pozycji Skanska na rynku budownictwa inżynieryjnego w północno-wschodniej Polsce. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Skanska działała wcześniej poprzez Oddziały mające siedziby w Warszawie i Gdańsku.