Skanska in Poland
  Go to start page

  Czym są standardy?

  Standardy BHP określają minimalne wymagania z zakresu bezpieczeństwa, jakie należy spełnić, przygotowując oraz prowadząc pracę na każdym stanowisku. Ich treść wynika z obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy określonych przepisami prawnymi w Polsce, a także szczegółowych norm dotyczących maszyn, urządzeń, narzędzi, zabezpieczeń oraz wskazówek technologicznych dla różnych rodzajów robót. Standardy powstają także w oparciu o dobre praktyki, wypracowane przez naszą organizację przez ponad sto lat działalności i uznane przez nas za właściwe i skuteczne.

  Nasze standardy bezpieczeństwa będziemy opracowywać i stosować na dwóch poziomach – głównym i szczegółowym. Na bazie przepisów, norm i procedur wewnętrznych opracowaliśmy 21 standardów głównych.

  Natomiast 110 standardów szczegółowych, nad którymi pracujemy, to dużo szersze spojrzenie na wymagania i nasze obowiązki z zakresu BHP. W każdym z tych standardów znajdą się szkice i rysunki odnoszące się do ważniejszych zagrożeń związanych z konkretnym zakresem opisywanych prac lub pokazujące w czytelny sposób metody zabezpieczeń.

  Standard główny

  Standard szczegółowy

  Cechy charakterystyczne:
  - numeracja od 1 do 2 cyfr
  - kolorystyka niebieska
   Cechy charakterystyczne:
  - numeracja od 2 do 4 cyfr z kropką dzielącą
  - kolorystyka pomarańczowa