Skanska in Poland
  Go to start page

  16. Prace tymczasowe i rozbiórkowe

  Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac tymczasowych, rozbiórkowych i demontażowych.

  Prace tymczasowe są prowadzone na budowach w ramach robót stałych objętych określonym zakresem. Ich wykonanie warunkuje realizację zadania zgodnie z przyjętą technologią, harmonogramem, sztuką budowlaną i bezpieczeństwem. Do prac tymczasowych zaliczamy także czynności zmierzające do usuwania usterek powstałych w trakcie robót stałych. Systemy, metody i oprzyrządowanie stosowane podczas prac tymczasowych generują wysokie zagrożenia, które są często przyczyną wypadków śmiertelnych.

  Zapoznaj się ze standardem głównym:

  Zapoznaj się ze standardami szczegółowymi: