Skanska in Poland
  Go to start page

  Struktury zarządzania

  Agenda ds. Zrównoważonego Rozwoju Skanska jest skoordynowana z odpowiednimi zespołami pracowniczymi Skanska przez Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju. Zespół ten bezpośrednio przewodzi Zarządzaniem środowiskowym oraz Zaangażowaniem Społecznym.

  Zespół raportuje do Wiceprezesa Wykonawczego Skanska AB.

  Jednostki biznesowe

  Każda jednostka biznesowa stworzyła swoją własną, odpowiadającą jej potrzebom strukturę zarządzania zrównoważonym  rozwojem.

  Od 1999 roku wdrożyliśmy wiele planów działań dotyczących środowiska i BHP poprzez wymianę dobrych praktyk budowlanych pomiędzy naszymi jednostkami. Odpowiadają one wewnętrznym i zewnętrznym wymogom.

  Przepływ informacji na temat praktyk i zasad działania pomiędzy poszczególnymi jednostkami biznesowymi jest możliwy dzięki wielu „networkom” stworzonym w naszej firmie w celu ułatwienia wdrożenia Agendy Zrównoważonego Rozwoju w Skanska:

  • Skanska Safety Performance Network (SPN) – utworzony  w 2006 roku w celu wymiany dobrych praktyk  i usprawniania działań  w zakresie bezpieczeństwa. Należą do niego menadżerowie ds. bezpieczeństwa najwyższego szczebla z poszczególnych jednostek biznesowych oraz członkowie Zespołu Zrównoważonego  Rozwoju Skanska AB. Spotkania odbywają się dwa razy do roku. W 2011 roku SPN został odrębną jednostką w naszej strukturze. Pracami SPN kieruje Wiceprezes (Senior Vice President), który raportuje do Wiceprezesa Wykonawczego Zarządu Skanska AB.
  • Skanska Environmental Performance Network (EPN) - utworzony w 2006 roku w celu wymiany dobrych praktyk  i usprawniania działań w zakresie ochrony środowiska. Należą do niego menadżerowie ds. środowiskowych najwyższego szczebla z poszczególnych jednostek biznesowych oraz członkowie Zespołu Zrównoważonego Rozwoju Skanska AB. Spotkania odbywają się dwa razy do roku. W 2010 roku EPN przekształcił się w Grupę Ekspertów.
  • Grupa Ekspertów ds. Etyki (Expert Group Ethics) -  w 2006 roku utworzony został Network ds. Etyki. W 2010 roku powołana została Grupa Ekspertów ds. Etyki pod kierownictwem Wiceprezesa Wykonawczego Skanska AB. W skład tej Grupy wchodzą przewodniczący Komitetów ds. Etyki z poszczególnych rynków rodzimych Skanska oraz pracownicy Skanska AB zajmujący się na co dzień sprawami etyki biznesu. Grupa spotyka się dwa razy do roku, aby przedyskutować najlepsze praktyki i doświadczenia z zakresu etyki oraz omówić kwestie sporne oraz potencjalne ulepszenia.