Skanska in Poland
    Go to start page

    Odpowiedzialne technologie

    Dzięki własnym narzędziom oceny ryzyka, jak np. Skanska Tender Approval Process (STAP- proces aprobaty dla składanych ofert) czy Operational Risk Assessment (ORA - ocena ofert pod kątem ryzyk) potrafimy zbadać każdy potencjalny projekt pod kątem niedopuszczalnych aspektów środowiskowych czy społecznych. Dzięki temu unikamy angażowania się w takie projekty.