Jesteś tutaj

Skanska in Poland

Tutaj znajdziesz naszą aktualną ofertę, informacje o firmie oraz oferty pracy.

Ta strona jest również dostępna w języku:

Zamknij
Skanska in Poland
  Go to start page

  Jak zarządzamy

  Zarządzanie wpływem na środowisko Skanska rozpoczęła w połowie lat 90. Pierwsza „Polityka środowiskowa” została zatwierdzona w 1998 roku. W 2007 roku została poprawiona i w nowej wersji obowiązuje do dzisiaj.

  Strategia

  Strategia środowiskowa Skanska na lata 2011-2015 jest zintegrowana z naszym pięcioletnim  Biznesplanem. Przestrzegając polityki środowiskowej, jako wykonawca zielonych projektów jesteśmy wiarygodni względem naszych klientów. Strategia 2011-2015 opiera się na założeniach pierwszej strategii Skanska przyjętej na lata 2008-2010. 

  Organizacja

  Za oddziaływanie na środowisko i powiązane systemy, takie jak ISO 14001 odpowiedzialna jest liniowa kadra menedżerska.

  Każda jednostka biznesowa Skanska posiada Zespół ds. Środowiska, który pełni funkcję doradczą względem biznesu i udziela profesjonalnego wsparcia. Zespół dba o to, by zapewnić doradztwo w zakresie działania zgodnie z prawem środowiskowym i utrzymać certyfikat ISO 14001.

  Od 2006 roku Menadżerowie ds. Środowiska poszczególnych jednostek biznesowych (tzw. Skanska Environmental Performance Network – EPN)  spotykają się dwa razy do roku z Zespołem ds. Środowiska w Skanska AB w celu przeglądu postępów i zaplanowania dalszych kroków działania. Od 2010 roku EPN otrzymał status Grupy Ekspertów z następującym zakresem działań:

  • doradztwo dla Zarządu Grupy Skanska w sprawach strategii środowiskowej
  • zgłaszanie i wskazywanie nowych trendów międzynarodowych
  • dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i najlepszymi praktykami w ramach Grupy Skanska
  • zachęcanie innych osób do zmian we własnych jednostkach biznesowych
  • podnoszenie kompetencji i zdolności kierowniczych

  Systemy zarządzania

  Od 2000 r. wszystkie jednostki Skanska są certyfikowane w ramach ISO 14001, co czyni Skanska pionierem w branży budowlanej. Wszystkie nowo nabyte lub nowo powoływane jednostki biznesowe są zobowiązane do uzyskania certyfikatu ISO 14001 w przeciągu dwóch lat.

  Od stycznia 2005 roku w Systemie Zarządzania Środowiskowego (EMS) zewnętrzni audytorzy stwierdzili tylko 13 niezgodności, z których jedna miała bezpośredni związek z oddziaływaniem na środowisko. Było to nieprawidłowe użycie odpadów z rozbiórki  na projekcie związanym z budową autostrady z powodu posiadania nieaktualnego pozwolenia na gospodarkę odpadami – które zostało niezwłocznie skorygowane.

  Jest to bardzo mała liczba stwierdzonych niezgodności, biorąc pod uwagę, że od 2005 roku Skanska zrealizowała ok. 70 tysięcy projektów.