Skanska in Poland
  Go to start page

  Możliwości i wyzwania

  Podczas procesu realizacji, a następnie w czasie eksploatacji budynki zużywają duże ilości zasobów naturalnych. Bez względu na to, czy to jest cement używany do konstrukcji czy paliwo w postaci energii elektrycznej, aspekty środowiskowe odgrywają bardzo ważną rolę w budownictwie. Przy odpowiedzialnej realizacji budynek może wzbogacić środowisko naturalne - warunkiem jest staranne przygotowanie projektów w harmonii ze środowiskiem.

  Lokalne wpływy na środowisko to m.in. kurz, hałas, zwiększony ruch uliczny, zanieczyszczenia poprzez wycieki do wód czy atmosfery. Wpływ globalny to kumulacja wpływów lokalnych, które powstają ze zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla przy produkcji dużej ilości materiałów budowlanych.

  W Skanska strategiczne cele i wyzwania mieszczą się w czterech obszarach: energia, woda, dwutlenek węgla i materiały. Wprowadziliśmy więc politykę i odpowiednie strategie, aby zminimalizować ryzyka, a jednocześnie zwiększyć nasze możliwości. Każdego dnia mamy do czynienia z lokalnymi wpływami naszej działalności, które - jeśli nie będą odpowiednio zarządzane - mogą stać się uciążliwe dla otoczenia.

  Nasze priorytetowe obszary to:

  Pierwsze cztery z nich stanowią element Palety Kolorów Skanska, która wyraża nasze aspiracje do bycia liderem w zakresie zielonego budownictwa.