Jesteś tutaj

Skanska in Poland

Tutaj znajdziesz naszą aktualną ofertę, informacje o firmie oraz oferty pracy.

Ta strona jest również dostępna w języku:

Zamknij
Skanska in Poland
    Go to start page

    Woda

    W przeciwieństwie do energii i dwutlenku węgla, w przypadku których nawet niewielkie dziania lokalne mogą mieć globalne skutki, woda użyta w budownictwie ma typowo lokalny wpływ na środowisko. W niektórych częściach świata woda występuje i raczej będzie występować w niedalekiej przyszłości w obfitych ilościach. W tych rejonach konieczne jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem związanym np. z powodziami. W innych regionach świata brak lub ograniczona ilość wody jest konsekwencją złych praktyk w zakresie zarządzania gospodarką wodną lub konsekwencją zmian klimatycznych.

    Możliwości i wyzwania

    Wiedza na temat zużycia wody w procesie budowlanym jest obecnie rozwinięta w mniejszym stopniu niż na temat zużycia energii, materiałów czy emisji dwutlenku węgla. Wiemy, że woda jest potrzebna do różnych celów, zarówno konsumpcyjnych i higienicznych, jak i do produkcji materiałów budowlanych czy podczas procesu budowlanego. Woda jest klasyfikowana w zależności od celu jej zużycia, od zdatnej do spożycia do tzw. „szarej” wody, pochodzącej z użytku domowego oraz „czarnej” wody ze ścieków.