Jesteś tutaj

Skanska in Poland

Tutaj znajdziesz naszą aktualną ofertę, informacje o firmie oraz oferty pracy.

Ta strona jest również dostępna w języku:

Zamknij
Skanska in Poland
    Go to start page

    Polityka i strategia Zieloności

    Ze względu na swoją specyfikę branża budowlana może negatywnie wpływać na środowisko naturalne, jeśli nie jest właściwie zarządzana. Jednak prawidłowo wykonane realizacje mogą mieć pozytywny wpływ na otoczenie. Dlatego Skanska widzi swoją szansę w aktywnym działaniu na rzecz środowiska.

    Od połowy lat 90. Skanska jest aktywna w zakresie zarządzania środowiskowego. W 1997 roku został opublikowany nasz pierwszy „Raport środowiskowy”, a rok później „Polityka środowiskowa”. Do roku 2000 wszystkie jednostki biznesowe Skanska uzyskały certyfikat ISO 14001, co czyni naszą firmę pionierem w branży budowlanej.

    Biznesplan każdej jednostki biznesowej Skanska do roku 2015 zawiera działania dotyczące środowiska oparte na założeniach „Polityki środowiskowej”. Plany te są nadzorowane przez Zarząd Grupy Skanska przy pomocy siedmiu wskaźników. Osiągnięte wyniki są raportowane przez każdego Prezesa jednostki biznesowej w ramach kwartalnego przeglądu procesów biznesowych.