Jesteś tutaj

Skanska in Poland

Tutaj znajdziesz naszą aktualną ofertę, informacje o firmie oraz oferty pracy.

Ta strona jest również dostępna w języku:

Zamknij
Skanska in Poland
  Go to start page

  Skanska a zrównoważony rozwój

  Zrównoważony rozwój może być rozumiany na kilka sposobów – najczęściej jako rozwój, który zaspokaja potrzeby zarówno obecnych, jak i przyszłych pokoleń. W języku finansowym pojęcie to oznacza utrzymywanie się z dochodów, a nie ze zgromadzonego kapitału.

  Wkład w budowanie bardziej zrównoważonego świata

  Debata na temat zrównoważonego rozwoju trwa od końca lat 80. ub. wieku i ukazania się raportu Brundtland Commission. Założeniem Komisji Brundtland – zwanej tak od nazwiska jej przewodniczącego, jest zjednoczenie krajów w celu wspólnej realizacji zrównoważonego rozwoju. Od końca lat 90. temat ten jest obecny także w Skanska. Zaczęliśmy odkrywać i definiować, w jaki sposób Skanska może wpływać na zrównoważony rozwój.

  W 2002 roku zrównoważony rozwój został przyjęty jako jedna z zasad polityki Skanska, która znalazła swoje odzwierciedlenie w „Kodeksie Postępowania Skanska” i strategii „Pięciu zer” obejmującej zero stratnych projektów, zero naruszeń środowiska, zero wypadków, zero naruszeń etyki i zero usterek. Poprzez stosowanie się do tych wartości Skanska ma swój udział w budowaniu bardziej zrównoważonego świata.

  Działamy w zgodzie z Globalną Inicjatywą

  W 2006 roku przyjęliśmy Global Reporting Initiative (GRI) jako punkt odniesienia dla naszych działań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Korzystając z ogólnych zasad tej inicjatywy, stworzyliśmy własną Agendę Zrównoważonego Rozwoju, mającą na celu osiągnięcie równowagi pomiędzy kwestiami gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi (tzw. " potrójnej linii przewodniej”).

  Złożoność naszej firmy

  Skanska  jest złożoną i zdecentralizowaną firmą. Aktualnie 50 tys. pracowników Skanska i około cztery razy tyle podwykonawców realizuje blisko 10 tys. projektów na naszych rynkach rodzimych. Jako firma, której podstawą działania są realizowane projekty, Skanska ulega ciągłym przeobrażeniom:  zespoły pracowników i podwykonawców tworzą się i zmieniają się w trakcie zrealizowania projektu. W ciągu miesiąca może nastąpić wymiana nawet 20-40% osób zaangażowanych w realizację projektu. W takiej sytuacji ocenianie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju przy pomocy tradycyjnych metod bywa niemożliwe. 

  Zaangażowanie

  Jesteśmy jednak zdeterminowani, aby działać na rzecz bardziej zrównoważonego świata. Realizacja tego wyzwania jest bardzo trudna, ponieważ nasz sukces lub porażka leży w rękach ludzi zatrudnionych przy realizacji projektów. Na kolejnych stronach zaprezentujemy szanse i wyzwania, jakie napotykamy, zasady, jakie przyjęliśmy w naszej firmie oraz przykłady ich stosowania w codziennym życiu firmy.