Jesteś tutaj

Skanska in Poland

Tutaj znajdziesz naszą aktualną ofertę, informacje o firmie oraz oferty pracy.

Ta strona jest również dostępna w języku:

Zamknij
Skanska in Poland
  Go to start page

  Etyka biznesu

  Wyzwania i możliwości

  Jako firma o ogromnej skali działalności, realizująca 10 tysięcy projektów rocznie i zatrudniająca 43 tysiące pracowników, Skanska ma duży wpływ zarówno na indywidualne osoby, jak i społeczeństwo ogólnie. Możemy dzięki temu zająć czołową pozycję w zakresie etyki biznesu, ale jednocześnie jesteśmy odpowiedzialni za podejmowanie właściwych decyzji dotyczących każdego pracownika, każdego dnia. Dlatego ważne jest, aby wszyscy pracownicy rozumieli i przestrzegali wartości zawartych w „Kodeksie postępowania Skanska”.

  Polityka i strategie

  Nasza wizja to zero naruszeń etyki

  Od 2001 r. Skanska jest sygnatariuszem UN Global Compact (Porozumienia Globalnego w ramach ONZ). Była też jedną z założycieli Światowego Ekonomicznego Forum przeciwko Korupcji (PACI).

  W 2002 roku został opublikowany "Kodeks postępowania". W 2008 roku Zarząd zaakceptował jego zaktualizowaną wersję, która w 2009 roku została przyjęta w całej Grupie Skanska.

  Nasz najnowszy Kodeks postępowania zaczął obowiązywać 1 września 2016 r. Został uzupełniony o Kodeks dostawcy.

  Skanska jest założycielem szwedzkiego oddziału Transparency International (TI). Organizacja ta zajmuje się walką z korupcją na całym świecie.

  Realizacja, procesy i pomiary

  Raz na dwa lata każdy pracownik Skanska uczestniczy w szkoleniach z Kodeksu Postępowania, podczas których poruszanych jest wiele kwestii związanych z etyką. Dodatkowo, Komitet ds. Etyki, powołany na każdym rynku, na którym działa Skanska, służy poradami w sprawach związanych z etyką i rozwiązuje etyczne kwestie sporne. Kwestie związane z etyką biznesu są również częścią finansowego systemu nagradzania kadry menadżerskiej.

  Skanska zachęca pracowników oraz interesariuszy do współpracy z Komitetem ds. Etyki jeśli dojdzie do naruszeń etyki w firmie. Uruchomiony został bezpłatny telefon, pod którym można anonimowo  zgłosić wszelkie wątpliwości czy też naruszenie Kodeksu Postępowania Skanska.

  Każda jednostka biznesowa prowadzi wykaz pracowników przeszkolonych w ramach Kodeksu Postępowania i raz na dwa lata przedstawia raport do Komitetu Etyki w Skanska AB. Raz do roku, w ankiecie badane są opinie pracowników na temat ogólnego rozumienia zapisów Kodeksu. Na podstawie wyników ankiety przeprowadzana jest okresowa korekta Kodeksu, która ma miejsce przynajmniej raz na dwa lata.

  Skanska wspiera również pilotażowy projekt Transparency International w sektorze budownictwa.

  Kontakt

  Jeśli chciałbyś zgłosić podejrzenie naruszeń etycznych i Kodeksu postępowania przez Skanska, skontaktuj się z nami:

  Dowiedz się więcej (w jęz. angielskim)