Skanska in Poland
  Go to start page

  Zasoby ludzkie

  Skanska chce być liderem w kwestiach rozwoju pracowników. Nasz sukces jest w dużej mierze uzależniony właśnie od naszych pracowników. Strategia zasobów ludzkich naszej firmy oparta jest na tym, w jaki sposób odnieść sukces w pozyskiwaniu, rekrutacji, rozwoju i utrzymaniu najlepszych pracowników.

  Możliwości i wyzwania

  Ponieważ sukces Skanska w dużej mierze zależy od naszych ludzi, naszym największym wyzwaniem jest pozyskiwanie, rekrutacja, rozwój i utrzymanie najlepszych pracowników.

  Wkładamy dużo wysiłku w rozwój naszych pracowników i chcemy być pod tym względem liderem na rynku. W najbliższych latach przewidujemy nie tylko wzrost liczby kontraktów, ale też zatrudnianych pracowników. Chcemy zwiększyć różnorodność w firmie oraz przyspieszyć wewnętrzną mobilność.

  Skanska ma ugruntowana i silną pozycję na rynkach rodzimych i jest uznawana za atrakcyjnego pracodawcę. Prowadzone ankiety i badania  pokazują, że nasze zaangażowanie w sprawy dotyczące etyki, bezpieczeństwa i ochrony środowiska jest wysoko oceniane przez obecnych i potencjalnych pracowników firmy.

  Polityka i strategie

  Strategia Zasobów Ludzkich oparta jest na tym, w jaki sposób odnieść sukces w pozyskiwaniu, rekrutacji, rozwoju i utrzymaniu najlepszych pracowników. Strategia ta wspierana jest poprzez politykę wewnętrzną w innych obszarach działania, takich jak różnorodność, wynagrodzenie i bezpieczeństwo.

  Opierając się na tych założeniach, każda jednostka biznesowa ma swoją własną strategię dostosowaną do warunków lokalnych i strategii biznesowej.

  Realizacja, procesy i pomiary

  Z procesami związanymi z zasobami ludzkimi mamy do czynienia zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. Poniżej kilka przykładów globalnych programów:

  • Program rozwoju dla kadry kierowniczej, w którym Skanska jest partnerem IMD (Międzynarodowy Instytut Rozwoju kadry Menadżerskiej) - Skanska Top Executive Program (STEP)
  • Indeks Dobrego Szefa - to ankieta, która ocenia sposób działania naszych menadżerów. Ankieta zawiera 10 pytań takich samych we wszystkich jednostkach biznesowych. Pytania dotyczą różnych perspektyw przywództwa i kultury, jak np. uwzględnianie opinii pracowników, dawanie pracownikom szansy na własny rozwój, możliwości wykorzystania własnych umiejętności.
  • Skanska współpracuje z organizacjami branżowymi na poziomie lokalnym i międzynarodowym oraz Organizacją Pracowników Branży Budowlanej i Drzewnej w zakresie wspólnych kwestii, jak np. bezpieczeństwo pracy.

  Kluczowe Wskaźniki Działalności Skanska na poziomie globalnym mierzą następujące kwestie:

  Rotacja pracowników Całkowita i dobrowolna
  Różnorodność Udział kobiet i mężczyzn na ilość zatrudnionych i według stanowiska pracy
  Mobilność Osoby przemieszczające się pomiędzy jednostkami biznesowymi na długi lub krótki okres czasu
  Ankiety pracownicze Każda z jednostek biznesowych przeprowadza ankiety wśród pracowników, by uzyskać wiedzę na temat atmosfery i warunków pracy, przywództwa i satysfakcji z wykonywanej pracy
  Szkolenia Duża liczba osób biorąca udział w szkoleniach
  Atrakcyjny pracodawca Badania wykonywane przez niezależne firmy, jak np. Universum. W Polsce Skanska jest numerem 1w branży budowlanej zarówno według inżynierów jak i studentów kierunków inżynierskich