Skanska in Poland
  Go to start page

  Roboty trakcyjne

  Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacji obiektów kolejowych opiera się na licznych projektach, których zakres prac obejmował także zabudowę, przebudowę oraz remont urządzeń sieci trakcyjnej. Ponadto, z powodzeniem realizujemy montaż fundamentów palowych pod konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej i ekranów akustycznych.


  Zakres usług:
  • zabijanie pali fundamentowych pod słupy i odciągi
  • montaż fundamentów prefabrykowanych i wylewanych, słupy trakcyjne i odciągi
  • montaż konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej
  • montaż sieci trakcyjnej
  • montaż odłączników sieci trakcyjnej
  • remonty i naprawy istniejącej sieci trakcyjnej
  • wymiana lin nośnych i drutu jezdnego
  • regulacja sieci trakcyjnej
  • wynajem sprzętu

  Wykaz maszyn:

  nazwa                                                         typ
  pociąg sieciowy PS-00.M + platforma kontenerowa PKS-20
  uniwersalny ciągnik szynowy UCS-40.00 + platforma PWM-15.01
  palownica dwudrogowa PV 15 RPR
  platforma do wyciągania sieci trakcyjnej

  platforma sieciowa PSG-20.00