Skanska in Poland
  Go to start page

  Mieszanki bitumiczne

  Asfalt lany, BBTM-MNU

  Asfalt lany, BBT-MNU

  Produkujemy asfalty drogowe specjalnego przeznaczenia - asfalt lany i mieszankę o nieciągłym uziarnieniu BBTM - MNU.

  Asfalt lany, BBTM-MNU

  Beton asfaltowy

  Beton asfaltowy

  Produkujemy betony asfaltowe z użyciem asfaltów zwykłych i modyfikowanych dla dróg kategorii ruchu KR 1-2, KR 3-4, KR 5-6.

  Beton asfaltowy

  Ciche nawierzchnie

  Ciche nawierzchnie

  Ciche nawierzchnie minimalizują hałas powstający przy ruchu pojazdów. Szczególnie zalecane w terenie zabudowanym.

  Ciche nawierzchnie

  Kolorowe nawierzchnie

  Kolorowe nawierzchnie

  Czerwone ścieżki rowerowe, alejki parkowe, boiska innej barwy? Produkujemy kolorowe nawierzchnie wg indywidualnych potrzeb.

  Kolorowe nawierzchnie

  Denspihalt

  Denspihalt - mieszanki bezspoinowe

  Densiphalt łączy najlepsze cechy asfaltu: elastyczność i brak dylatacji, z nośnością i wytrzymałością, charakterystyczną dla betonu.

  Denspihalt - mieszanki bezspoinowe

  WMS i SMA

  WMS i SMA

  Mieszanki o wysokim module sztywności WMS oraz mastyksowo-grysowe SMA dla dróg najwyższych kategorii.

  WMS i SMA

  Mobilny granulator destruktu

  Mobilny granulator destruktu

  Recykling nawierzchni bitumiczno-asfaltowych, przekruszanie i sortowanie frezu drogowego i zerwanej nawierzchni bitumicznej.

  Mobilny granulator destruktu