Skanska in Poland
  Go to start page

  Asfalt lany, BBTM-MNU

  Produkujemy asfalty drogowe specjalnego przeznaczenia - asfalt lany i mieszankę o nieciągłym uziarnieniu BBTM - MNU.

  BBTM-MNU do wykonanywania bardzo cienkich warstw ścieralnych o grubości 2-3 cm jest mieszanką asfaltową o nieciągłym uziarnieniu z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego. Można stosować go jako warstwę ścieralną dla dróg kategorii ruchu KR 1-6.

  Asfalt lany, asfalt twardolany, może być stosowany jako warstwa izolacyjna oraz przy dylatacjach na obiektach mostowych.

  Asfalt lany, dawniej twardolany, jest stosowany m.in. jako warstwa izolacyjna oraz przy dylatacjach na obiektach mostowych. Używany również jako warstwa ścieralna na ścieżkach rowerowych, ciągach pieszych i jako warstwa ścieralna przy remontach cząstkowych.