Skanska in Poland
  Go to start page

  System Densiphalt

  Skanska, jako jedyna firma budowlana w Polsce, oferuje wykonawstwo zewnętrznych i wewnętrznych nawierzchni w systemie Densiphalt. System ten charakteryzuje się elastycznością, brakiem dylatacji, bardzo dobrą nośnością i odpornością na zużycie.

  Oferujemy projektowanie oraz wykonawstwo nawierzchni w systemie Densiphalt. Projekt nawierzchni ustalamy indywidualnie w zależności od przewidywanego obciążenia.

  System Densiphalt może być stosowany na nawierzchniach zewnętrznych: na lotniskach, drogach, w portach i na parkingach, a także na nawierzchniach wewnątrz pomieszczeń: w halach produkcyjnych przemysłu lekkiego i ciężkiego oraz w halach magazynowych niskiego i wysokiego składowania.

  Jako górna warstwa nawierzchni asfaltowej, w której wolne przestrzenie wypełnione są zaprawą cementową, system ten sprawdza się zarówno w przypadku nowych, jak i modernizowanych nawierzchni. Jeśli modernizacja dotyczy starych nawierzchni asfaltowych lub wykonanych np. z kostki betonowej, należy tylko wypełnić poważniejsze uszkodzenia, a następnie ułożyć warstwę Densiphalt. Już po 24 godzinach nawierzchnia może zostać oddana do użytku.

  Nawierzchnia Densiphalt