Jesteś tutaj

Skanska in Poland

Tutaj znajdziesz naszą aktualną ofertę, informacje o firmie oraz oferty pracy.

Ta strona jest również dostępna w języku:

Zamknij
Skanska in Poland
  Go to start page

  Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

  program regionalny herb flaga ue

  “Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

  Skanska zrealizowała projekt:

  „Wzmocnienie pozycji rynkowej WMPD Sp. z o.o. poprzez budowę wytwórni mas bitumicznych o innowacyjnym procesie produkcji innowacyjnych mieszanek mineralno-asfaltowych w Nowinie k/Elbląga”

  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

  Oś priorytetowa: 1 Przedsiębiorczość
  Działanie: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
  Poddziałanie: 1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw.

  Wielkość dofinansowania projektu zgodnie z umową nr UDA-RPWM.01.01.06-28-013/09-00 z dn. 28.05.2010 wyniosła 3.885.500,00 zł.
  Projekt polegał na zakupie nowoczesnej wytwórni mas bitumicznych umożliwiającej produkcję trzech innowacyjnych typów mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z zakupem sprzętu do laboratorium polowego.