Jesteś tutaj

Skanska in Poland

Tutaj znajdziesz naszą aktualną ofertę, informacje o firmie oraz oferty pracy.

Ta strona jest również dostępna w języku:

Zamknij
Skanska in Poland
  Go to start page

  Dofinansowanie z UE

  Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach
  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

  program regionalny herb flaga ue

  “Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

  Skanska realizuje projekt:
  „Uruchomienie w oddziale PUDiZ w Szczytnie linii technologicznej do produkcji mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych z kruszywem betonowym z recyklingu oraz doposażenie laboratorium w aparaturę niezbędna do kontroli procesu technologicznego”

  Oś priorytetowa 1 – „Przedsiębiorczość”
  Działanie 1.1 – „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”
  Poddziałanie 1.1.6 „Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw”

  Wielkość dofinansowania projektu zgodnie z umową nr UDA-RPWM.01.01.06-28-008/09-00 z dn. 31.05.2010 r. wynosi: 2 462 510,00 zł.
  Projekt polega na uruchomieniu linii technologicznej, dzięki której poprzez powtórne wykorzystanie zużytych materiałów będzie produkowany nowy typ mieszanki na podbudowę, tj. warstwę nośną nawierzchni drogowej. Ponadto projekt zakłada zakup sprzętu do laboratorium.

  Informacje na temat RPO WiM oraz UE:
  www.rpo.warmia.mazury.pl
  www.wmarr.olsztyn.pl
  http://europa.eu/