Skanska in Poland
  Go to start page

  Syców

  Adres:Syców

  ul. Szosa Kępińska 85
  56-500 Syców

  Plan dojazdu do wytwórni »

  Dane techniczne:

  typ AMMANN UNIVERSAL 240
  wydajność 240 Mg/h
  palnik suszarki OERTLI zasilany pyłem węglowym
  odpylanie typu AFA 57 workowe, suche
  system sterowania komputerowy Ammann AS 1
  sortownik 6 pokładów sitowych + bypass
  wyposażona w: 10 dozatorów kruszyw o poj. 10 m3 każdy
  1 zbiornik gotowej masy o poj. 340 Mg
  4 zbiorników asfaltu o poj. 60 m3 każdy
  2 zbiorniki wypełniacza o poj. 100 m3 każdy
  dozowanie dodatków płynne i granulowane automatyczne