Jesteś tutaj

Skanska in Poland

Tutaj znajdziesz naszą aktualną ofertę, informacje o firmie oraz oferty pracy.

Ta strona jest również dostępna w języku:

Zamknij
Skanska in Poland
  Go to start page

  Serwis i diagnostyka wytwórni

  • Diagnostyka instalacji i elementów elektrycznych przy zastosowaniu kamery termowizyjnej
  • Diagnostyka izolacji cieplnych przy zastosowaniu kamery termowizyjnej
  • Przeglądy i konserwacje wciągników technologicznych przez osoby posiadające uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego
  • Obsługa wytwórni mas bitumicznych
  • Weryfikacja stanu technicznego podzespołów
  • Kalibracja urządzeń pomiarowych
  • Pomiar szczelności układów filtracyjnych oraz test kontrolny z użyciem proszku fluorescencyjnego i lampy UV
  • Pomiar podciśnienia
  • Przebudowy i usprawnienia
  • Wsparcie logistyczne – zakup elementów elektrycznych i elektronicznych oraz części zamiennych z możliwością doboru zamienników
  • Nadzór przy realizacji przedsięwzięć remontowych i modernizacyjnych z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji technicznej i BHP