Jesteś tutaj

Skanska in Poland

Tutaj znajdziesz naszą aktualną ofertę, informacje o firmie oraz oferty pracy.

Ta strona jest również dostępna w języku:

Zamknij
Skanska in Poland
  Go to start page

  Usługi laboratoryjne

  Jakość mieszanek mineralno – asfaltowych, które stosujemy do budowy dróg, jest kontrolowana w naszych laboratoriach. W pełni zautomatyzowany proces kontroli zapewnia precyzję i szybkość uzyskiwanych wyników.

  Laboratoria zlokalizowane są przy naszych wytwórniach mieszanek drogowych. Wykonujemy w nich badania materiałów składowych mieszanek mineralno – asfaltowych (asfaltu, kruszyw wypełniających, drobnych i grubych) oraz gotowego produktu. Kontroli poddajemy m.in. uziarnienie i zawartość asfaltu w mieszance.

  Badania laboratoryjneBadania wykonywane są na najnowocześniejszym, w pełni zautomatyzowanym sprzęcie. Dzięki temu zapewniamy precyzję i szybkość uzyskiwanych wyników. Laboratoria mają także możliwość projektowania nowych receptur mieszanek mineralno – asfaltowych. Współpracujemy w tym zakresie ze światowymi laboratoriami koncernu Skanska.

  Działalność naszych laboratoriów i cały proces technologiczny są kontrolowane w ramach systemu zakładowej kontroli produkcji (ZKP) zgodnie z normą PN-EN 13108-21 oraz certyfikowane przez jednostkę zewnętrzną.