Jesteś tutaj

Skanska in Poland

Tutaj znajdziesz naszą aktualną ofertę, informacje o firmie oraz oferty pracy.

Ta strona jest również dostępna w języku:

Zamknij
Skanska in Poland
  Go to start page

  Kruszywa

  Nasze Laboratorium świadczy usługi w zakresie badań kruszyw wchodzących w skład podbudów stabilizowanych mechanicznie, składowych mieszanek mineralno-asfaltowych. Poszukujemy rozwiązań służących optymalizacji kosztów, możliwościami zastosowań dla materiałów pochodzących z rozbiórek, odzyskanych na realizowanych kontraktach.

  Np.:
  - wykorzystanie odpadów hutniczych – żużle, popioły
  - uzyskiwanie optymalnej mieszanki do podbudów stabilizowanych mechanicznie przy redukcji kosztów
  - weryfikacja deklaracji dostarczonych przez producentów

  Wykaz badań:
  - wskaźnik niejednorodności uziarnienia 
  - wskaźnik piaskowy
  - zawartość wody metoda suszenia
  - moduł odkształcenia przez obciążenie płytą (VSS)
  - współczynnik filtracji - metoda obliczeniowa
  - wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość szkieletu gruntowego
  - ocena zawartości drobnych cząstek - badanie błękitem metylenowym
  - oznaczenie gęstości ziaren i nasiąkliwości
  - oznaczenie wilgotności
  - oznaczenie nasiąkliwości
  - oznaczenie mrozoodporności
  - oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles
  - odporność kruszywa na rozdrabnianie
  - pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
  - oznaczenie CBR