Jesteś tutaj

Skanska in Poland

Tutaj znajdziesz naszą aktualną ofertę, informacje o firmie oraz oferty pracy.

Ta strona jest również dostępna w języku:

Zamknij
Skanska in Poland
  Go to start page

  MMA

  Nasze Laboratorium świadczy usługi w zakresie badania mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA). Wykonywane przez nas badania związane są kompleksową obsługą laboratoryjną wytwórni mieszanek asfaltowych (WMA) oraz budów  na etapie realizacji oraz poszukiwaniem alternatywnych materiałów na etapie  wyceny i ofertowania.

  Np.:
  - badania właściwości funkcjonalnych MMA
  - podstawowe badania lepiszczy asfaltowych
  - badania mieszanek mineralno-asfaltowych wg norm serii PN-EN 12697

  Badania MMA wg procedur badawczych zgodnych z obowiązującymi normami
  - Dodatkowo wykonujemy projekty recept mieszanek mineralno-asfaltowych wg zharmonizowanych norm serii PN-EN 13108.

  Projektowane przez nas MMA mają zastosowanie:
  - w budownictwie drogowym – wszystkie kategorie ruchu
  - budownictwie mostowym
  - lotniska – warstwy konstrukcyjne , poślizgowe
  - placów manewrowych i kontenerowych

  Wykaz badań:
  - temperatura mienienia asfaltu
  - uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
  - penetracja asfaltu igłą
  - zawartość lepiszcza rozpuszczalnego 
  - gęstość mieszanki mineralno-asfaltowej
  - gęstość objętościowa mieszanki mineralno-asfaltowej
  - zawartość wolnej przestrzeni
  - spływność lepiszcza metodą Schellenberga
  - penetracja na próbkach sześciennych
  - parametry Marshalla
  - wskaźnik kształtu - pomiar suwmiarka Schultza
  - wskaźnik przepływu kruszywa drobnego
  - uziarnienie wypełniacza
  - oznaczenie wskaźnika zagęszczenia warstwy asfaltowej

  - gęstość ziaren. Metoda piknometryczna