Jesteś tutaj

Skanska in Poland

Tutaj znajdziesz naszą aktualną ofertę, informacje o firmie oraz oferty pracy.

Ta strona jest również dostępna w języku:

Zamknij
Skanska in Poland
  Go to start page

  Urzędy Pracy

  Zarejestrowanym osobom Urząd Pracy oferuje różnorodne formy wsparcia, od świadczeń finansowych po szkolenia i kursy kwalifikacyjne.

  Już następnego dnia po rozwiązaniu umowy Pracownik może się zgłosić do Powiatowego Urzędu Pracy by uzyskać dostęp do organizowanych przez Urząd szkoleń, oferowanych możliwości pracy oraz by otrzymać status bezrobotnego gwarantujący prawo do opieki zdrowotnej i zasiłku.

  Jak to zrobić?

  Zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego, ze względu na Twoje stałe lub czasowe zameldowanie. Wraz z wnioskiem o rejestrację złóż ostatnie świadectwo pracy i inne wymagane dokumenty. Szczegółowy wykaz potrzebnych dokumentów znajdziesz na stronie internetowej Twojego Urzędu Pracy.

  Gdzie znaleźć informacje o odpowiednim Urzędzie Pracy?

  Listę Powiatowych Urzędów Pracy znajdziesz tutaj. Wiele informacji przydatnych przy poszukiwaniu pracy znajdziesz też na stronie Publicznych Służb Zatrudnienia.

  Obowiązki związane z rejestracją w Urzędzie

  Rejestracja w Urzędzie pracy wiąże się jednak z kilkoma obowiązkami. Każdy poszukujący pracy, musi zgłaszać się do Urzędu w wyznaczonych terminach oraz powiadamiać pracowników placówki o zmianach swoich danych kontaktowych czy znalezieniu zatrudnienia. Dzięki temu Urząd stale monitoruje sytuację zarejestrowanego i ma możliwość przygotowania odpowiedniej dla niego formy pomocy.