Skanska in Poland
  Go to start page

  Piotr Subczak

  W Skanska zaczynałem pracę od Inżyniera Budowy, obecnie pracuję na stanowisku Dyrektora Zespołu Projektów.

  Pracę w Skanska zaczynałem na stanowisku Inżyniera Budowy, a obecnie pracuję jako Dyrektor Zespołu Projektów. Przez ostatnie 8 lat pracy wraz z moimi koleżankami i kolegami zrealizowałem około 25 projektów budowlanych różnego rodzaju, wielkości i stopnia skomplikowania. Projekty te dotyczyły budowy nowych, przebudowy starych lub wzmocnienia istniejących obiektów mostowych, realizacji ekranów akustycznych i zabezpieczania osuwisk.


  Myślę że najciekawsze dzisiaj jest to że dużą część mojego dnia pracy spędzam bezpośrednio z pracownikami moimi kolegami i koleżankami, omawiamy zagadnienia zastanawiamy się nad problemami ustalamy plan/metodykę działań. Dużym wyzwaniem jest strategiczne z punktu widzenia funkcjonowania i rozwoju zespołów menadżerów, planowanie  i podejmowanie decyzji oraz świadomość odpowiedzialności za te zespoły. Dla mnie jest to  odzwierciedleniem jaka odpowiedzialność na nas spoczywa.

  Mimo wszystko dużą część mojego czasu spędzam w pracy, raczej z wyboru niż z przymusu bo praca ta jest częścią mojego życia. Wolny czas spędzam z moim dwu letnim synkiem Maćkiem. Od kilkunastu lat zajmuję się nurkowaniem rekreacyjnym i technicznym, mam uprawnienia Kierownika robót nurkowych i Nurka Zawodowego.