Jesteś tutaj

Skanska in Poland

Tutaj znajdziesz naszą aktualną ofertę, informacje o firmie oraz oferty pracy.

Ta strona jest również dostępna w języku:

Zamknij
Skanska in Poland
  Go to start page

  Poznaj możliwości rozwoju

  W Skanska rozwijamy się dzięki:

  Nowym doświadczeniom. Uczymy się poprzez działanie. Otrzymujemy coraz to nowe, bardziej odpowiedzialne zadania, uczestniczymy w pracach grup roboczych, bierzemy udział w dyskusjach i pracujemy zespołowo. Zdobywamy nowe doświadczenia nie tylko w trakcie codziennej pracy na placach budów i w biurach w Polsce, ale również dzięki uczestnictwu w realizacji projektów na całym świecie.

  Szkoleniom. Każdy pracownik uczestniczy w ciekawych szkoleniach. Ich program dostosowujemy do potrzeb uczestników. Nabytą dzięki temu wiedzę i umiejętności wykorzystujemy w codziennej pracy. Czynnie wspieramy pracowników w pokonywaniu kolejnych szczebli kariery finansując egzamin nabycia uprawnień budowlanych.

  Przełożonym. Odgrywają oni ważną rolę w naszym rozwoju zawodowym i osobistym. Mają wpływ na sposób, w jaki pracujemy i doskonalimy się. Wspierają nas przez codzienne rozmowy, wyznaczanie nowych celów i zadań oraz ocenę dokonań. 

  Na projekcie Atrium City