Skanska in Poland
    Go to start page

    Nasz standard pracy

    Skanska Residential Development Poland realizuje projekty deweloperskie z zachowaniem priorytetu bezpieczeństwa osób zaangażowanych w wykonywane prace. Realizacja projektów deweloperskich może mieć także znaczący wpływ na zachowanie równowagi przyrodniczej, dlatego Skanska aktywnie angażuje się w zarządzanie środowiskiem na wszystkich poziomach – od lokalnego do globalnego.