c

Kontakty do zespołu

Jako Skanska w Polsce kładziemy nacisk na współpracę ekspercką z innymi jednostkami Grupy (np. Skanska Knowledge Hub, czy Skanska Teknik), jak również z zewnętrznymi partnerami: klientami, firmami, uczelniami, instytutami badawczymi i start-up’ami.

Technologie i Innowacje

Zespół Technologii i Innowacji ściśle współpracuje z Zespołem Technologii i Laboratoriów realizując zadania z obszaru projektów badawczych w kompetencji bitumicznej, betonowej i asfaltowej. Prowadzi działania w obszarze robotyki, prefabrykacji, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz druku 3D.

Digitalizacja, inteligentne narzędzia

Zespół zajmuje się wprowadzaniem rozwiązań opartych na wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii cyfrowych oraz inteligentnego sprzętu wspierającego projekty, jak wykorzystywany już w Skanska dron i skaning laserowy, wraz z rozwojem aplikacji biznesowych.

BIM

Technologia łącząca w sobie elementy innowacji, digitalizacji oraz efektywności operacyjnej, wspierająca rozwój kompetencji ogólnobudowlanej i inżynieryjnej. Celem jest poszukiwanie kolejnych obszarów zastosowania BIM oraz wdrożenie tych rozwiązań poza obszar projektowania - między innymi udoskonalenie na naszych projektach etapu przygotowania i samej realizacji oraz zarządzania aspektami bezpieczeństwa oraz kosztowymi dzięki BIM.

Efektywność Operacyjna

Zespół realizuje zadania z obszaru analizy procesów, ich optymalizacji oraz implementacji najlepszych rozwiązań w organizacji.

Ostatnia aktualizacja: 12.09.2017