Skanska w Polsce
c

Start-up'y

Współpracujemy ze start-up'ami

Współpraca z Business Link

Business Link i Skanskabędą współtworzyć innowacyjny ekosystem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) dla start-up'ów, małych i średnich firm oraz sektora usług biznesowych. Deweloper zainwestował w Business Link, największą sieć coworkingu i prywatnych biur na wynajem w Polsce. Dzięki planowanej ekspansji Business Link stanie się największą tego typu siecią w Europie i drugą na świecie, a Skanska stworzy najbardziej kompleksową ofertę biurową dla różnorodnych podmiotów na rynku CEE.

Ostatnia aktualizacja: 12.09.2017