Skanska w Polsce
c

Dla doświadczonych pracowników

Praca w Skanska to praca pełna wyzwań. Nasi pracownicy to inżynierowie różnych specjalizacji oraz kierownicy z uprawnieniami w różnych branżach. Przy realizacji budów wspierają nas także specjaliści z zakresu: finansów, prawa, zarządzania projektami, komunikacji, IT, BHP, ochrony środowiska i administracji.

Podstawę każdego działania stanowią nasze wartości: troska o życie, etyczne i transparentne działanie, dbałość o klienta oraz współpraca
w zespołach, bo tylko współpracując razem jesteśmy lepsi.

Nasze wartości