Skanska w Polsce
c

Budynek biurowy

O projekcie

Na tym projekcie możesz odbyć praktykę w zakresie zarządzania projektem deweloperskim. Do Twoich obowiązków będzie należała pomoc w kontaktach z biurem architektonicznym, władzami miasta i okolicznymi interesariuszami, planowanie i nadzór powstawania zaplecza/biura budowy, dbanie o bezpieczeństwo na budowie, wsparcie harmonogramu robót, pracy zespołu realizacyjnego i wiele innych.

Dzięki uczestnictwu w praktykach nauczysz się rozwiązywania problemów występujących na budowie, poznasz technologię i organizację robót i wykonywania prac zgodnie z najwyższymi standardami BHP, efektywne organizowanie czasu pracy, a także poznasz zależności pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu budowlanego. Podczas praktyk uzyskasz możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktyką oraz możliwości współpracy z doświadczoną kadrą inżynierską i nadzorem podwykonawczym prac.

Kogo poszukujemy?

Aplikuj, jeśli jesteś studentem budownictwa, architektury, zarządzania nieruchomościami, zainteresowanym konstrukcjami budowlanymi i inżynierskimi oraz technologią i organizacją budownictwa. Prześlij swoje zgłoszenie, jeśli dobrze czujesz się pracując w zespole, jesteś samodzielny i masz pozytywne nastawienie do pracy. Dodatkowym atutem będzie znajomość podstaw BIM i procesu Zaprojektuj i wybuduj, a także znajomość języka angielskiego.

 

Budowa prowadzona w centrum miasta, nie gwarantujemy zakwaterowania.