Skanska w Polsce
c

Bulwary Wiślane - Zagospodarowanie Lewobrzeżnego Bulwaru Wisły – etap 1.3

Projekt dotyczy zagospodarowania lewobrzeżnej Wisły. Bulwary Wiślane to ulubione miejsce wypoczynku i relaksu warszawiaków. Jest to okazja do praktyki na jednej z kluczowych dla mieszkańców stolicy inwestycji w Warszawie.

O projekcie

Na tym projekcie możesz odbyć praktykę w obszarze budownictwa inżynieryjnego. Do Twoich obowiązków będzie należała pomoc w pracach budowlanych (przy robotach przygotowawczych, sieci kanalizacyjno-wodociągowej, ścianach żelbetowych) oraz praca przy kompletowaniu dokumentów. 

Dzięki uczestnictwu w praktykach poznasz metodologię wykonania elementów zabezpieczenia hydrotechnicznego – ścianek szczelnych, narzutu z kamienia hydrotechnicznego, elementów drogowych – nawierzchni z płyt betonowych i kamienia, a także sposoby przebudowy sieci elektrycznych i wodno–kanalizacyjnych i elementów małej architektury i oświetlenia terenu. Aktualnie na projekcie wykonywane są roboty przygotowawcze - sieć kanalizacyjno-wodociągowa, ściany żelbetowe, roboty ziemne, sieć elektryczna oraz nabrzeże ze schodów żelbetowych.

Kogo poszukujemy? 

Aplikuj, jeśli jesteś studentem budownictwa o specjalności drogowej lub mostowej i chcesz wziąć udział w ciekawym projekcie architektonicznym.

 

Budowa prowadzona w centrum miasta, nie gwarantujemy zakwaterowania.