Skanska w Polsce
c

Budowa wiaduktu na drodze krajowej nr 61 – Legionowo

Projekt obejmuje budowę odcinka drogi krajowej nr 61 o parametrach klasy G i długości ok. 1,8 km o przekroju dwujezdniowym wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja jest realizaowana w systemie Projektuj i Buduj.

O projekcie

Na tym projekcie możesz odbyć praktykę w obszarze budownictwa inżynieryjnego. Do Twoich obowiązków będzie należał udział w nadzorze nad pracami wykonywanymi przez podwykonawców, projektowaniu drogi, sprawdzanie dokumentacji projektowej pod względem zgodności z PFU i warunkami kontraktu, nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP na budowie, prowadzenie korespondencji w biurze budowy, zamawianie i rozliczanie materiałów budowlanych, przygotowywanie dokumentów do sprzedaży, udział w procesie rozliczania robót, przygotowywanie zapytań ofertowych oraz danych do umów z podwykonawcami.

Projekt jest na etapie prowadzenia prac projektowych przez Projektanta. Zakończono również wycinkę drzew i krzewów.

Kogo poszukujemy?

Aplikuj, jeśli jesteś studentem ostatniego roku studiów inżynierskich lub magisterskich ze specjalizacją drogową oraz cechujesz się odpowiedzialnością, sumiennością i umiejętnością pracy w zespole.  

W trakcie praktyki dajemy możliwość zdobycia wiedzy w zakresie procesu technologicznego, prac przy projektowaniu oraz budowie drogi. Otrzymasz także szansę współpracy z podwykonawcami w organizacji dbającej o bezpieczeństwo.

 

Budowa nie gwarantuje zakwaterowania.