Skanska w Polsce
c

Budowa wiaduktu na drodze nr 61 w Legionowie

Obiekt, który jest budowany to droga krajowa z infrastrukturą towarzyszącą oraz obiekt mostowy nad drogą. Projekt obejmie budowę wiaduktu na drodze nr 61 na odc. III w Legionowie. Budowa jest na etapie ok 25% zaawansowania, w tym dokonywane są roboty ziemne pod jezdną jezdnia. 

O projekcie

Proces budowalny dla Zamawiającego pozwoli na poznanie bardzo szerokiego spectrum prowadzenia kontraktu. Zarówno od strony wyzwania technicznego jakim jest duża budowa wielobranżowa (budowa drogi, budowa mostów, bud. Kanalizacji deszczowej sanitarnej sieci wodociągowej, przebudowa kolizji ele., budowa sygnalizacji świetlnej, budowa kanalizacji teletechnicznej) jak i od strony administracyjnej (budowa prowadzona o formułę FIDIC) zaprojektuj i wybuduj oraz od strony prowadzenia kontrolingu kosztów na kontrakcie i spełniania wymagań jakie stawia sama praca w dużej firmie budowlanej.

Na projekcie będziesz mogła/mógł doświadczyć wykorzystania technologii BIM celem weryfikacji i oszacowania robót ziemnych do wykonania na projekcie. Do Twoich kluczowych zadań należeć będzie między innymi pomoc przy pisaniu raportów dziennych, tygodniowych, miesięcznych oraz w przygotowaniu sprzedaży częsci zadania do Zamawiającego. Wspierać będziesz również analizę danych na bieżąco prowadzonych na kontrakcie w tym bilans materiałów, ilości wykonanych prac itp. 

Kogo poszukujemy?

Aplikuj, jeśli jesteś studentem ze specjalnością drogową lub instalacji sanitarnych, posiadasz umiejętność pracy w zespole oraz efektywnie zarządzasz swoim czasem, jesli chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prowadzenia administracji na kontrakcie czy korespondencji z Zamawiającym oraz jeśli gumfilce nie są Ci straszne!

Nie gwarantujemy zakwaterowania.