c

Rozbudowa DW 965 Zielona - Limanowa

Projekt obejmie m.in. wzmocnienie konstrukcji jezdni, poszerzenie jezdni, przebudowę kolizyjnych skrzyżowań, korektę promieni łuków drogowych. Nowa nawierzchnia podniesie komfort jazdy, a w miejscach zabudowanych dodatkowo ograniczy hałas, jaki obecnie generują przejeżdżające pojazdy. 
Będzie też bezpieczniej. Piesi zyskają chodniki i zatoki autobusowe. Trasa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu – bariery oddzielające ruch pieszych i pojazdów, a w nawierzchni jezdni zostaną zamontowane punktowe elementy odblaskowe. Przejścia dla pieszych i dojścia do przystanków komunikacji zbiorowej zostaną oświetlone. Dodatkowo, w chodnikach w okolicy przejść dla pieszych pojawią się płytki wyczuwalne dla osób niedowidzących.

O projekcie

Na projekcie będziesz mogła/mógł doświadczyć wykorzystania technologii BIM celem weryfikacji i oszacowania robót ziemnych do wykonania na projekcie. Korzystania z tyczki geodezyjnej GPS umożliwiającej bieżące tyczenia geodezyjne, obmiary.

Do Twoich kluczowych zadań należeć będzie między innymi ścisła współpraca z zespołem realizacyjnym, zapoznanie z systemem KORAB, jego narzędziem kontrolingowym MOKO oraz rejestrem umów i zamówień KRUZ. Dzięki uczestnictwu w praktykach nauczysz przygotowywania dokumentów do sprzedaży miesięcznej dla Zamawiającego ( WWER, TER, karty obmiarów itd.), przygotowania zatwierdzeń materiałów dla Zamawiającego.

Kogo poszukujemy?

Aplikuj, jeśli jesteś studentem budownictwo ze specjalnością drogową lub zarządzanie, posiadasz umiejętność pracy w zespole oraz efektywnie zarządzasz swoim czasem oraz jeśli Pakiet MS Office, AutoCAD nie są Ci straszne!

Nie gwarantujemy zakwaterowania.