c

Fabryka Katalizatorów Johnson Matthey w Gliwicach

O projekcie

Projekt zakłada budowę zakładu produkcyjno-magazynowego dla Johnson Matthey w Gliwicach. Budowa rozpoczęła się latem 2018 a zakończy w drugiej połowie.W skład projektu wchodzi projektowanie i budowa zakładu produkcyjno-magazynowego „JOHNSON MATTHEY AUTO - CATALYST PLANT” wraz z budynkiem o funkcji administracyjno-socjalnej z laboratorium kontroli jakości, budynkami produkcyjnymi, magazynowymi oraz budowlami wraz z zagospodarowaniem terenu, obiektami małej architektury, infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną oraz układem drogowym.

Kogo poszukujemy?

Aplikuj, jeśli jesteś studentem ostatniego roku studiów inżynierskich lub magisterskich ze specjalizacją sanitarną, elektryczną lub ogólnobudowlaną oraz cechujesz się odpowiedzialnością, sumiennością i umiejętnością pracy w zespole.  

Podczas praktyki do zadań praktykanta będzie należało organizowanie, kontrola prac, przygotowanie dokumentów. Otrzymasz także szansę praktycznego przygotowania do pracy na stanowisku Inżyniera Budowy.