c

Brama Miasta w Łodzi

Brama Miasta to miejsce tworzone przez samych mieszkańców Łodzi, otwarte na ich inicjatywy. Idealne do pracy na świeżym powietrzu, popołudniowych spotkań, wieczornych wydarzeń kulturalnych oraz inicjatyw społecznych.

O projekcie

Do Twoich obowiązków będzie należała pomoc w nadzorze nad robotami i w koordynacji zagadnień projektowych, dbanie o bezpieczeństwo na budowie, wsparcie harmonogramu robót, pracy zespołu realizacyjnego i wiele innych.

Dzięki uczestnictwu w praktykach nauczysz się rozwiązywania problemów występujących na budowie oraz poznasz: technologię i organizację robót i wykonywania prac zgodnie z najwyższymi standardami BHP, efektywne organizowanie czasu pracy, a także zależności pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu budowlanego. Podczas praktyk uzyskasz możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktyką oraz możliwości współpracy z doświadczoną kadrą inżynierską i nadzorem podwykonawczym prac.

Kogo poszukujemy?

Poszukujemy studentów min. ostatniego roku studiów inżynierskich lub studiów magisterskich specjalizacji budowlanej. Proponujemy zdobycie doświadczenia przy organizacji planu budowy, nadzoru robót. Do zadań praktykanta należeć będzie wykonywanie przedmiarów, obmiarów, monitorowanie prac na projekcie, uczestnik otrzyma możliwość praktycznego przygotowania do pracy na stanowisku Inżynier Budowy.  Jako generalny wykonawca oraz inwestor czekamy na Twoje zgłoszenia!

 

Budowa nie przewiduje możliwość zakwaterowania.