c

Modernizacja śluzy na Kanale Gliwickim

Projekt to modernizacja śluzy na Kanale Gliwickim.

Opis projektu

W ramach prac modernizacyjnych wykonawca przebuduje i wyremontuje odcinki awanportów, komór śluzy oraz zajmie się rekonstrukcją betonów głów dolnych i górnych wraz z dnem śluz. Wykona również remont części podziemnej i nadziemnej budynku sterowni oraz maszynowni zlokalizowanych na głowach śluzy. Uruchomione zostaną kanały obiegowe, zaś w awanportach dolnych powstaną pomosty, umożliwiające załogom zejście na ląd.

Kogo poszukujemy?

Aplikuj, jeśli jesteś studentem budownictwa o specjalizacji konstrukcyjno-budowlanej i chcesz rozwinąć swoje umiejętności w obszarze pracy na dużych projektach.